Stimate Doamne şi Domnişoare!

În suita sărbătorilor de primăvară, un loc aparte în inima oricărui om îl ocupă emoţia generată de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Femeii, prilej pentru care am onoarea, în numele Consiliului UAAM, să aduc tuturor Doamnelor şi Domişoarelor din cadrul Uniunii cele mai calde şi sincere felicitări şi urări de multă sănătate şi fericire, realizări profesionale şi personale din cele mai frumoase.

Prezenţa Dumneavoastră spirituală înnobilează domeniul nostru profesional. Vă purtăm recunoştinţă pentru că cultivaţi cele mai nobile sentimente: dragostea, sinceritatea şi tot ce este mai bun pe acest pămînt.

Să vă dea Dumnezeu forţe de a trece cu demnitate peste greutăţi şi impulsul de a rămîne mereu aşa cum sînteţi – gingaşe, frumoase şi pline de viaţă, să aveţi parte de pace sufletească şi de lumină în casa dumneavoastră.

 Cu mult respect,

 

                                    Ion POPA

                             Preşedintele UAAM

 

 

 

Stimați colegi,

 

Cu prilejul Zilei Profesionale a Administratorului Autorizat adresez tuturor administratorilor felicitări şi urări de succes, sănătate, realizări profesionale şi personale din cele mai frumoase. Totodată, îmi exprim recunoștința pentru eforturile depuse de Dvs, pentru competenţa profesională, perseverența și contribuția personală în dezvoltarea profesiei şi consolidarea imaginii de administrator autorizat.

În aceşti 4 ani de la fondare, Uniunea a avut un rol decisiv în consolidarea profesiei noastre, precum şi capacitatea respectivă de a găsi soluţiile pentru evoluţia şi afirmarea noastră pe plan național. Astăzi putem afirma univoc că împreună cu Dvs, am făcut încă un pas spre a duce la îndeplinire misiunea asumată de UAAM – consolidarea imaginii AA în societate, cît şi în rîndul profesiilor juridice.

Provocările în societatea noastră așteaptă soluții obiective de la toți membrii Uniunii. De profesionalismul și calitățile Dvs. depinde încrederea și respectul participanților la procesele de insolvabilitate. Felul în care vă îndepliniți atribuțiile determină succesul Uniunii.

Vă mulțumesc pentru înaltul profesionalism, atașament, principialitatea și devotamentul în procesul exercitării atribuțiilor, iar activitatea pe care o exercitați să fie susținută necontenit și apreciată după merit de toți participanții la procesele de insolvabilitate, inclusiv de societatea civilă.

Stimaţi colegi, de Ziua profesională, Vă doresc prosperitate, noi iniţiative, atitudini şi poziţii active în activitatea Uniunii, multă sănătate, succese mari în munca Dumneavoastră nobilă, pace în suflet şi realizări relevante.

 

                  Cu deosebit respect,

 

                                    Ion Popa

                              Președinte UAAM

 

 

Cu priljul sărbătoririi Zilei profesionale a Administratorului Autorizat, Consiliul UAAM anunță membrii Uniunii că, Vineri, 15 februarie 2019, începînd cu ora 09.00,  în incinta  Centrului de Business V-Continental, Sala de conferințe, mun. Chişinău, bd. Dimitrie Cantemir, 5/4, v-or avea loc festivităţile dedicate Zilei profesionale a Administratorului Autorizat.

Programul festivităţilor:

9.00-9.30 – Înregistrarea participanţilor

9.30-9.40 – Deschiderea evenimentului, Preşed. UAAM, Ion Popa

9.40-11.45 – Masă rotundă cu tematica:

1.  Modificările în ţinerea evidenţei contabile de către AA.

2. Modificările în Legea cu privire la notariat şi în Regulele privind încheierea contractelor prin notariat.

11.45-12.00 – Pauză de cafea

 

12.00 - 13.00 – Şedinţa festivă:

- Cuvînt de felicitare a Preşedintelui UAAM Ion Popa

- Cuvînt de felicitare din partea invitaţilor

- Cuvînt de felicitare din partea membrilor UAAM

- Înmînarea festivă a Diplomei de Onoare şi Medaliei UAAM.

         13.00 – Încheierea manifestărilor festive.

 

Participarea membrilor uniunii este obligatorie!

 

Compartimente