A V I Z

În conformitate cu Decizia Consiliului Uniunii din 01.02.2023 și cu prevederile Regulamentului

Institutului de instruire teoretică și continuă, Consiliul Uniunii anunță din data de 02.02.2023 concurs pentru desemnarea membrilor Consiliului științific al Institutului de instruire teoretică și continuă.

În conformitate cu p. 18 din Regulamentul Institutului de instruire teoretică și continuă  la funcția de membru al Consiliului științific pot candida administratori autorizați cu reputație profesională și/sau cadre didactice din învățământul superior juridic sau economic. 

În conformitate Decizia Consiliului din 01.02.2023, candidații depun personal sau prin reprezentant, direct, prin poștă sau prin e-mail, în termen de 7 zile  din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

       Cererea

       Curriculum vitae;

       Copia/copiile actului/actelor de studii;

       Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic; recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, publicațiile didactice și științifice.

Candidații pentru funcția de membru al Consiliului științific urmează să depună actele pentru concurs la Secretarul general al Uniunii, dl Sava Turița, tel.

069255640, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Data limită de depunere a cererii este 08.02.2023.

Compartimente