Congresul Uniunii Administratorilor Autorizaţi

În atenţia membrilor Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova anunţă convocarea Congresul ordinar al UAAM cu prezenţa obligatorie a membrilor pentru data de 23 noiembrie 2018 ora 12.00, în incinta Hotelului Prezident, sala de ședințe, bd. Dacia, 58/5, mun. Chișinău, cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)  Cu privire la Raportul membrilor Uniunii desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3)  Cu privire la Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4)  Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori;

5)   Cu privire la alegerea membrilor, preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului;

6)  Cu privire la desemnarea membrilor Uniunii în componenţa Comisiei de Autorizare şi disciplină de pe lîngă Ministerul Justiţiei;

7)   Cu privire la aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2019, a normelor cu  privire la calcularea și determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2019.

8)  Cu privire la încetarea calităţii de membru al Uniunii. (art. 39 alin. 1 lit. g), art. 47 alin. 3 al Legii nr. 161).

Membrii UAAM pot lua cunoştinţă cu materialele ordinii de zi, începînd cu data de 19 noiembrie 2018.

Membrii Uniunii urmează să prezinte Consiliului pînă la data de 08.11.2018 cerere cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai Consiliului, preşedinte, vicepreşedinte a Consiliului şi de membri ai Comisiei de autorizare şi disciplină al căror număr nu va depăşi componenţa numerică a acestor organe şi comisii.

Pentru participare la Congres este necesar de prezentat legitimaţia de membru, iar în cazul transmiterii dreptului de vot - şi procura autentificată conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 23 noiembrie 2018, ora 12:30, cu numărul de participanţi prezenţi.

Informaţii suplimentare la tel.: 069177694, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.