Comunicatul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

cu privire la Congresul ordinar al Uniunii din 23.11.2018

 

În temeiul art. 5.2 al Statutului UAAM, art. 42 (2) din Legea nr. 161 din 18.07.2014 şi Deciziei Consiliului Uniunii din 08.10.2018, la 23 noiembrie 2018, ora 12.00, a fost convocat Congresul ordinar al Uniunii Administratorilor Autorizaţi, care şi-a desfăşurat lucrările în sala Hotelului President din bdul Dacia 58/5.

La lucrările Congresului au participat 116 administratori autorizaţi din cei 161 de membri activi ai Uniunii.

Considerăm oportun să trecem în revistă  principalele probleme discutate la Congres.

Agenda de lucru a Congresului respectiv a cuprins următoarele chestiuni:

1) Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)  Cu privire la Raportul membrilor Uniunii desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3)  Cu privire la Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4)  Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori;

5)   Cu privire la alegerea membrilor, preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului;

6)  Cu privire la desemnarea membrilor Uniunii în componenţa Comisiei de Autorizare şi disciplină de pe lîngă Ministerul Justiţiei;

7)   Cu privire la aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2019, a normelor cu  privire la calcularea și determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2019;

8)  Cu privire la încetarea calităţii de membru al Uniunii. (art. 39 alin. 1 lit. g), art. 47 alin. 3 al Legii nr. 161).

Cu mesage de salut în adresa participanţilor la Congres au venit invitaţii Congresului: Dl Valeriu Devderea, preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, Dna Irina Ganţa, şef Direcţia proceduri de insolvabilitate, Inspectoratul Fiscal de Stat, Dl Andrei Bordian, şef de secţie la Casa Naţională de Asigurări Sociale; oaspeţii din România, reprezentanţii UNPIR: Dl Florin Dragomir, vicepreşedinte UNPIR, Dna Munteanu Viorica, membrul Consiliului Naţional de Conducere, Dl Catalin Dascal, preşedinte filiala Bucureşti a UNPIR, Dl Ionascu Cornel, preşedinte al Instanţei Superioare de Disciplină ş.a.

În cadrul lucrărilor au fost prezentate și aprobate rapoartele anuale ale preşedintelui Consiliului, Comisiei de Autorizare şi Disciplină, Comisiei pentru deontologie şi formare profesională și Comsiei de cenzori.

În cadrul lucrărilor acestui Congres administratorii autorizaţi au ales Președintele şi Vicepreşedintele Consiliului Uniunii, noua componenţă a Consiliului Uniunii, de asemenea au fost aleşi şi desemnaţi noii membri ai Comisiei de Autorizare şi Disciplină de pe lîngă Ministerul Justiţiei din partea UAAM.

Astfel, în calitate de președinte al Consiliului Uniunii Administratorilor Autorizaţi a fost ales dl Ion POPA, iar în calitate de Vicepreşedinte dl Nicolae BOSTAN.

În componența Consiliului UAAM au fost aleşi administratorii autorizaţi: dl CIOBANU Dorin, dna ONICHEVICI Natalia, dl FORTUNA Radu, dna POPAZ Vera şi dl PÎNZARU Mihail.

În calitate de membri ai Comisiei de Autorizare şi Disciplină au fost aleşi administratorii autorizaţi: dna BOSTAN Tatiana, dna SELEVESTRU Irina şi dl CREŢU Ion.

La finele Congresului, dl Preşedinte Ion POPA a mulţumit membrilor comisiilor precedente pentru munca depusă şi le-a dorit noilor membri aleşi succese, care să îndreptăţească încrederea acordată de colegi.

EXTRAS

din Hotărîrea Congresului ordinar

al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

din 23 noiembrie 2018

CONGRESUL UNIUNII HOTĂRĂŞTE:

 

1) Se aprobă Dărea de seamă anuală a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2) Se aprobă Raportul membrilor Uniunii, desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3) Se aprobă Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4) Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori;

5) Se aprobă Bugetul Uniunii pentru anul 2019;

6) Se aprobă normele cu privire la calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2019;

7) Se aprobă contribuţia de membru al Uniunii pentru anul 2019 în mărime de 6500 lei;

8) În baza rezultatelor votării secrete:

8.1. Se alege în calitate de Preşedinte al Consiliului Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova Dl POPA Ion.

8.2. Se alege în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova Dl BOSTAN Nicolae.

8.3. Se aleg în calitate de membri ai Consiliului Uniunii:

1) Ciobanu Dorin

2) Onichevici Natalia

3) Fortuna Radu

4) Popaz Vera

5) Pînzaru Mihail

8.4. Se aleg în calitate de membri supleanţi ai Consiliului Uniunii:

1) Zaporojan Corina

2) Ciobanu Daniela

3) Bulgaru Igor

8.5. Se aleg şi se desemnează în calitate de membri în Comisia de Autorizare şi Disciplină din partea Uniunii Administratorilor Autorizaţi următoarele persoane:

1) Selevestru Irina

2) Bostan Tatiana

3) Creţu Ion

8.6. Se aleg şi se desemnează în calitate de membri supleanţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină din partea Uniunii Administratorilor Autorizaţi următoarele persoane:

1) Cotruţa Olga

2) Coltun Elvira

3) Lungu Marcel

 

9. Se încetează calitatea de membru al Uniunii, începînd cu data de 01.12.2018, în cazul neachitării pînă la data de 01.12.2018 a restanţelor la plata contribuţiilor obligatorii de membru pentru anul 2016, a următorilor administratori autorizaţi: Barba Victor, Bodnari Iurie, Bucătaru Iurie, Ciobanu Gheorghe, Ciuvalschii Iurie, Crăciun Dorel, Druţă Adrian, Ghiban Vitalie, Griţcu Marcu, Leiciu Svetlana, Lihoveţchi Alexandru, Sârbu Aliona, Sîrbu Roman, Soltan Viorel, Taran Grigore, Timofeeva Snejana, Turchin Larisa, Ţurcan Eugeniu.

 

 

 Preşedinte,

 Ion POPA

 

Secretar,

Sava TURIŢĂ