Print

In atenția administratorilor autorizaţi !!!

 

Stimați colegi,

Conducerea UAAM vă informează că, conform datelor furnizate de contabilitatea UAAM, la 1 ianuarie 2019, Administratorii Autorizaţi înregistrează datorii mari la plata contribuţiei obligatorii de membru al Uniunii. Astfel, nu au achitat sau au achitat parţial contribuţia obligatorie în ultimii 3 ani, inclusiv:

pentru anul 2018 – 83 administratori autorrizaţi, suma datoriei  constituie cca 340.000 lei;

pentru anul 2017 - 29 administratori autorrizaţi, suma datoriei  constituie cca 148.000 lei;

pentru anul 2016 - 26 administratori autorrizaţi, suma datoriei  constituie cca 73.000 lei;

pentru anul 2015 - 9 administratori autorrizaţi, suma datoriei constituie peste 16.000 lei;

Folosind acest prilej, vă reamintim, stimaţi colegi, următoarele:

1) În conformitate cu art. 47, alin  (3) din Legea 161 din 18.07.2014 “Administratorul are obligaţia să achite contribuţiile obligatorii la bugetul Uniunii administratorilor autorizaţi în mărimea şi în termenele stabilite de Statutul Uniunii. Dacă restanţele la contribuţiile obligatorii nu sînt achitate în termen de cel mult un an, Congresul Uniunii poate decide încetarea calităţii de membru a administratorului”.

 

2) În conformitate cu art. 12.12, lit.k)   din Statutul UAAM membrul Uniunii „este obligat să achite, la termenul stabilit, taxele şi contribuţiile la formarea bugetului Uniunii”.

3) În conformitate cu art. 12.24  din Statutul UAAM „Fiecare membru al Uniuni achită anual cotizaţia de membru, mărimea aces­teia şi modalitatea de plată fiind stabilită de către Consiliul şi/sau Congresul Uniunii”.

4) În conformitate cu art. 14.9. din Statutul UAAM ... contribuţiile anuale se achită de toţi administratorii autorizaţi în modul stabilit de Congresul Uniunii. Pentru nerespectarea modalităţii şi termenului de plată a contribuţiilor (cotizaţiilor), Uniunea poate impune calcularea penalităţilor”.

5) În conformitate cu Decizia Consiliului Uniunii din 12 noiembrie 2018 şi potrivit Anexei nr. 1 lit. g) din Normele cu privire la calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor, aprobate de Congresul UAAM din 2018 Pentru neachitarea în termen a contribuţiei obligatorii de membru al Uniunii, se stabileşte penalitate în mărime de 1% pentru fiecare zi de întîrziere”.

În acest context vă reamintim totodată, stimaţi colegi, că conform Hotăririi Congresului Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova din 23.11.2018, contribuţia de membru a Uniunii pentru anul 2019 a fost aprobată în mărime de 6500 lei, care conform ordinului Preşedintelui UAAM nr. 09 din 21.12.2018 se va achita la începutul fiecărui trimestru în rate a cite 1625 lei sau integral în mărime de 6500 lei.

 

Cu regret trebuie sa va anunţăm că, reieşind din situaţia creată şi în cazul neachitării datoriilor la contribuţia obligatorii de membru al Uniunii pentru anii precedenţi pînă la 28 februarie 2019, conducerea Uniunii se vede nevoită de a prezenta informația privind datoriile acumulate Comisiei pentru Deontologie și Formare Profesională pentru a decide aplicarea sancţiunilor disciplinare.

Stimaţi colegi, Conducerea UAAM nu urmăreşte sancţionarea membrilor Uniunii, ci doar își dorește ca toți Administratorii Auitorizaţi să-și onoreze obligația legală și statutară privind achitarea contribuţiei obligatorii de membru al Uniunii, fără de care este imposibilă activitatea de mai departe a Uniunii.

Pentru a obţine date concrete şi alte detalii privind restanţele D-voastră la plata contribuţiei obligatorii rugăm să contactați secretariatul Uniunii la adresa e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la tel.: 069255640; 069495636.

În speranţa că vom fi înțeleși corect, rămânem în continuare la dispoziția D-voastră.