Print

În şedinţa din 5 decembrie 2018 Consiliul UAAM a examinat Notificarea Ministerului Justiției nr. 05/13795 din 28.11.2018, privind anularea taxei pentru examinarea plângerii de către Comisia pentru deontologie și formare profesională a Uniunii.

În urma dezbaterilor, Consiliul Uniunii a DECIS:

1). Se instituie un moratoriu asupra acțiunii art. 2 alin. (1) din Normele privind taxele și cheltuielile aferente procedurii disciplinare și art. 21 alin. (3) din Codul Deontologic, aprobate de Congresul Uniunii la ședința din 07.11.2015.

2). Se pune în sarcina Președintelui Comisiei pentru deontologie şi formare profesională şi Secretariatului Uniunii efectuarea unei analize a impactului aplicării taxei de procedură asupra numărului de cereri parvenite în adresa Comisiei sub aspectul situațiilor în care circumstanțele invocate în sesizare nu conțin descrierea concretă a abaterii disciplinare, nu fac referire la normele deontologice care se pretind a fi încălcate sau dacă sesizarea are caracter declarativ, sau este bazată pe acuzații voalate și vagi, care conțin insinuări sau sugestii imprecise, precum și a situațiilor în care plângerea nu este probată cu documente confirmative. Analiza şi sugestiile urmează a fi prezentate Consiliului Uniunii până la 01.10.2019.

3). Se pune în sarcina Președintelui Uniunii inițierea instituirii unui grup de lucru cu participarea reprezentanților Ministerului Justiției pentru identificarea soluției de depășire a problemei abordate.