Print

COMISIA DE AUTORIZARE ȘI DISCIPLINĂ A ADMINISTRATORILOR AUTORIZAȚI

 

 

ANUNŢ

  16 decembrie 2015

 

Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați anunţă organizarea examenului de calificare în profesia de administrator autorizat (lista subiectelor pentru examen se anexează),  în condițiile art. 49 alin. (3) și (4) din Legea cu privire la administratorii autorizați, titularii certificatelor valabile de instruire profesională în vederea desfăşurării activităţii de administrator, care întrunesc condiţiile stabilite la art. 12, dar nu întrunesc condiţiile alin. (1) din prezentul articol, sînt autorizaţi să desfăşoare activitatea de administrator după promovarea examenului de calificare, fără a urma programul de formare profesională pentru admiterea în profesia de administrator conform prezentei legi, indiferent de domeniul în care au studii superioare. Titularii certificatelor de instruire profesională în vederea desfăşurării activităţii de administrator, care nu au obţinut calitatea de administrator în condiţiile alin. (1)–(3) în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sînt admişi în profesia de administrator în condiţiile generale stabilite de prezenta lege.

 

În vederea înscrierii la examen candidaţii vor depune următoarele acte:  

a)    cerere privind admiterea la examenul de calificare în profesie;

b)    curriculum vitae;

c)    copia diplomei de licenţă sau alte acte ce atestă existența studiilor superioare; 
d)    copia legalizată a actelor ce atestă o experiență profesională în domeniul drept, ştiinţe economice sau ştiinţe tehnice de cel puţin 3 ani;

e)    copia certificatului de instruire profesională;

f)    cazierul judiciar;
g)    copia legalizată a buletinului de identitate;

    

Actele de referinţă, urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei adresa:  mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 82, bir. 105,  pînă la 25 decembrie 2015.

Informaţiile relevante referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de calificare în profesia de administrator autorizat vor fi plasate pe pagina web a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, la rubrica „persoane autorizate”– „administratori autorizați”, directoriu „anunțuri”. 

 

 

 

Persoană de contact: secretarul Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați -  Dl Anatolii Garabadjiu

Telefon: – 0 22 201 486