Consolidarea reglementărilor privind

activitatea profesiilor conexe justiției

 

La data de 11 februarie 2020, Ministrul Justiției Fadei Nagacevschi a avut o ședință de lucru cu reprezentanții avocaților, notarilor, administratorilor autorizați, executorilor judecătorești întru identificarea deficienților ce țin de reglementarea mecanismului privind asigurarea socială și medicală a reprezentaților profesiilor conexe justiției, precum și mecanismul de impozitare.

Ministrul Justiției a menționat, că este necesar de a analiza sub toate aspectele cadrul normativ privind mecanismul de asigurare socială și medicală a reprezentaților profesiilor conexe justiției, precum și mecanismul de impozitare, în vederea implementării prevederilor Planului de activitate al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636 din 11 decembrie 2019.

Reprezentanții profesiilor conexe și-au exprimat viziunile, precum și au înaintat recomandări ce țin de perfecționarea cadrului normativ.În cadrul ședinței, părțile au convenit asupra efectuării unei analize a legislației, cu înaintarea propunerilor de modificare a acesteia.