MESAJ

de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Avocatului

 

STIMAŢI COLEGI,

 

Cu prilejul şi prin lumina acestei deosebite sărbători -  ZIUA PROFESIONALĂ A AVOCATULUI, Vă adresez cele mai calde felicitări şi urări de sănătate şi prosperitate, ani de viaţă rodnică şi frumoşi în performanţe.

Ca reprezentanți ai comunității profesiilor juridice, suntem mîndri să mărturisim respectul nostru profund pentru Uniunea D-voastră şi în numele Uniunii Administratoriulor Autorizaţi, în semn de prețuire pentru contribuția domniilor  voastre la creșterea prestigiului profesiilor juridice,  îmi permteţi să exprim admiraţia şi înalta consideraţie pentru toţi Dumneavoastră.

Uniunea Avocaţilor din Moldova este cotată astăzi ca o organizaţie, membrii căreia, fiind actori de bază ai profesiilor juridice,  înfruntă zilnic nedreptățile și apără drepturile și libertățile oamenilor, care își îndeplinesc tot mai responsabil misiunea de apărător. Profesia pe care o exercitaţi D-voastră necesită mult devotament și tenacitate în vederea respectării drepturilor omului și a valorilor democratice și de aceea Vă admir pentru dăruirea și angajamentul de care dați dovadă. 

Astăzi, în înfăptuirea actului de justiţie şi edificarea statului de drept, avocatului îi revine unul din cele mai importante roluri, de aceea societatea noastră aşteaptă ca  prestaţia D-voastră să dea prilej de bucure cetăţenilor.

La ceas de sărbătoare profesională, Vă urez tuturor celor care s-au consacrat slujirii în avocatură, forţe inepuizabile, succese în exercitarea profesiei şi îmi exprim speranța într-o colaborare şi un dialog mai strîns în familia juriştilor!

 

La Mulţi Ani stimaţi Avocaţi!