MESAJ

de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Juristului

 

       Onoraţi colegi,

 

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări cu prilejul Sărbătorii profesionale – Ziua Juristului, zi în care aducem un omagiu activității remarcabile pe care comunitatea juridică din Republica Moldova o realizează în numele Legii pentru edificarea unui sistem judiciar modern.

Stimaţi colegi jurişti, această sărbătoare este încă un prilej de a reconsidera importanţa Justiţiei în destinul umanităţii. Astăzi noi toţi, cei care am îmbrăţişat această nobilă profesiune, parcurgem o etapă importantă şi dificilă din istoria contemporană a statului nostru Republica Moldova, în care Justiţia este componenta ce realizează, în mod direct, edificarea Statului de Drept. De modul cum înţelegem noi, cei care profesăm dreptul, să ne exercităm meseria, depinde şi încrederea societăţii în instituţiile statului.

În această zi specială pentru noi toți, în numele meu şi al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova, vă doresc, dragi colegi, multă sănătate, ani de viaţă rodnică, frumoase împliniri și noi succese în importanta și responsabila Dumneavoastră misiune de promovare a Legii ca valoare supremă a statului de drept.

 

      Cu profund respect,

 

     Ion POPA,

           Preşedintele Uniunii Administratorilor

     Autorizaţi din Moldova