CONGRESUL ORDINAR AL UAAM - 2020

În atenţia membrilor Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova anunţă convocarea Congresului ordinar al UAAM sub forma unei adunări deschise a membrilor Uniunii și care se v-a desfășora pe o durată de mai multe zile consecutive, în perioada indicată în Decizia Președintelui Uniunii.

Se stabilește ședința Congresului ordinar al UAAM pentru data de 22 decembrie 2020 ora 1400 în incinta sediului Uniunii, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă, 18, cu următoarea Ordine de zi:

1) Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2) Cu privire la Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

3) Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori;

4) Cu privire la aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2020, a normelor cu privire la calcularea și determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2020.

5) Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Cenzori

 Congresul Uniunii se v-a desfășura conform Regulamentului privind modul de desfășurare a Congresului Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova în condițiile stării de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, prelungită prin Hotărârile CNESP şi respectarea măsurilor de control şi combatere a infecției SARS-COV-2-COVID-19.

 Înştiinţarea membrilor Uniunii despre şedinţa Congresului UAAM se v-a efectua prin intermediul emailului declarat şi prin plasarea Avizului pe pagina web a Uniunii cu cel puțin 30 zile pînă la data şedinţei.

 Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 11 ianuarie 2021, ora 14:00 în aceleași condiții.

Informaţii suplimentare la tel.: 069255640, 079514541, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

REGULAMENT privind modul de desfășurare a Congresului UAAM

Decizia de convocare a Congresului

Calendarul congresului