Uniunea Administratorilor Autorizați din Republica Moldova,  salută și susține consecvența  și fermitatea poziției Ministerului Justiției,  care s-a raliat opiniei organelor profesionale,  prin avizul oferit proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021.

 

 Apreciem abordarea echitabilă și judicioasă a Ministerului Justiției în această problemă durut resimțită de profesioniștii din domeniu, și, exprimând toată considerațiunea pentru munca Guvernului în aceste condiții dificile,   solicităm remedierea inechități fiscale continuate prin acest proiect, prin uniformizarea cotei de impozitare a liber profesioniștilor din domeniul justiției  (unicii impozitați cu 18%)  la cota de 12%.

 

 Credem cu fermitate că argumentele expuse în avizul Ministerului Justiției și considerentele formulate de organele profesionale vor fi constructiv abordate de Guvern și vor contribui la identificarea unei soluții echitabile și temeinic justificate,  inclusiv din punct de vedere legal.