Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova aduce sincere mulțumiri Ministerului Justiției,  care a susținut si a promovat poziția reprezentanților profesiilor juridice asupra  proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021 în vederea remedierii inechității de abordare fiscală a liber profesioniștilor din domeniul justiției.

In aceste clipe dificile pentru economia țării, Guvernul la data de 30.11.2020 a adoptat hotărârea prin care a uniformizat cota de impozitare a liber profesioniștilor din domeniul justiției  de la 18% la cota de 12%.

 

Speram ca si Parlamentul Republicii Moldova va urma aceeași abordare justă și echitabilă în așezarea sarcinilor fiscale și, de rând cu toate celelalte profesii - avocați, notari, executori judecătorești și mediatori – dorim succes proiectului adoptat de Guvern și ne solidarizam efortului de uniformizare a abordării fiscale.