EXTRAS

din Hotărîrea Congresului ordinar

al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

din 22 decembrie 2020

 

 

 

Membri ai Uniunii

 

Membri activi cu drept de vot

Membri participanţi la votarea chestiunilor din Ordinea de zi

Cvorumul necesar pentru Congres

176

157

110

(2/3) 104

 

 

CONGRESUL UNIUNII HOTĂRĂŞTE:

1) Se aprobă Dărea de seamă anuală a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2) Se aprobă Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

3) Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori;

4) Se aprobă Bugetul Uniunii pentru anul 2021;

5) Se aprobă normele cu privire la calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2021;

6) Se aprobă contribuţia de membru al Uniunii pentru anul 2021 în mărime de 6500 lei;

7) Urmare a votului valabil exprimat şi în baza rezultatelor votării secrete:              

7.1. Se aleg în calitate de membri ai Comisiei de Cenzori următoarele persoane:

Ciobanu Daniela

Palii Diana

Muntean Corneliu

7.2. Se alege în funcția de membru supleant al Comisiei de Cenzori dl Roșca Vitalie.

 

 

 

             Preşedinte,

              Ion POPA

 

             Secretar,

          Sava TURIŢĂ