Decizia Consiliului Uniunii din 25.01.2021

La data de 21.01.2021 Asociația Judecătorilor ,,VOCEA JUSTIȚIEI’’(Vox Just) a exprimat opinia sa pe situl www.voxjust.md față de Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din 19 ianuarie 2021, prin care s-a respins cererea judecătorului Nicolae Pasecinic, referitor la numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă CSM, exprimând opțiunea, că judecătorul Nicolae Pasecinic a fost expulzat din sistem, aparent, în urma unei reglări de conturi. Totodată Asociația Judecătorilor ,,VOCEA JUSTIȚIEI’’ a publicat Declarația judecătorului Nicolae Pasecinic, care, în opinia Asociației, se referă la lucrurile grave care se întâmplă în sistemul judecătoresc și care pun în pericol Statul de Drept, independența judecătorilor și prin urmare securitatea fiecărui cetățean care locuiește într-un astfel de stat.

Declarația judecătorului Nicolae Pasecinic se rezumă la faptul, că unul din membrii CSM, în cadrul ședinței CSM din 17 noiembrie 2021, a invocat că a discutat cu unii administratori autorizați care s-au expus negativ asupra activității de judecător a d-lui Nicolae Pasecinic, iar în acest context judecătorul Nicolae Pasecinic bănuiește, că acești administratori autorizați cu care a discutat membrul CSM sunt Sergiu Bevziuc și Veaceslav Timotin care sunt în relație de rudenie cu unii membri CSM, și care sunt administratori ai insolvabilității pe unele cauze de insolvabilitate aflate în procedura d-lui Nicolae Pasecinic.

În legătură cu faptul, că în spațiul public, au apărut acuzații neîntemeiate și denigratoare la adresa membrilor Uniunii, la data de 25.01.2021 Consiliul Uniunii s-a întrunit în ședință și a examinat acest subiect. Urmare a dezbaterilor, membrii Consiliului au luat act de articolul Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției’’ și de declarația fostului magistrat Nicolae Pasecinic și au reținut, că declarația d-lui Nicolae Pasecinic, referitoare la administratorii autorizați Sergiu Bevziuc și Veaceslav Timotin, nu are nici un suport probatoriu fiind doar declarativă, iar articolul Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției’’ publicat pe situl www.voxjust.md  la data de 21.01.2021 este inspirat doar de declarația d-lui Nicolae Pasecinic și nu este bazată prin careva probe pertinente și veridice.

La fel Consiliul Uniunii apreciază declarațiile fostului magistrat Nicolae Pasecinic aruncate în spațiul media și îndreptate împotriva membrilor Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova dl Sergiu Bevziuc și dl Veaceslav Timotin ca fiind denigratoare și inadmisibile, iar astfel de declarații nu fac față unui magistrat. În sensul expus, Consiliul  Uniunii a declarat că împărtășește opinia finala a Consiliului Superior al Magistraturii expusă în raport cu fostul magistrat Nicolae Pasecinic.

 

 

ANEXĂ:

Extras din

P R O C E S U L - V E R B A L

al ședinței extraordinare a Consiliului Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova

 

25 ianuarie 2021                                                                               mun. Chișinău            

    ora 18-00                                                                                       str. Toma Ciorbă 18

 

 

Întrebarea nr. 1. Cu privire la declarația Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției’’ și declarația Judecătorului Nicolae Pasecinic.

 

 

În rezultatul discuției,

Consiliul Uniunii prin vot unanim a DECIS: 

 

1.      Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova a luat act de articolul Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției’’ și de declarația fostului magistrat Nicolae Pasecinic.

2.      Consiliul Uniunii reține, că declarația d-lui Nicolae Pasecinic, referitoare la administratorii autorizați Sergiu Bevziuc și Veaceslav Timotin, nu are nici un suport probatoriu fiind doar declarativă.

3.      Consiliul Uniunii reține, că articolul Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției’’ publicat pe situl www.voxjust.md la data de 21.01.2021 este inspirat doar de declarația d-lui Nicolae Pasecinic și nu este bazată prin careva probe pertinente și veridice.

4.      Consiliul Uniunii apreciază declarațiile fostului magistrat Nicolae Pasecinic aruncate în spațiul media și îndreptate împotriva membrilor Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova dl Sergiu Bevziuc și dl Veaceslav Timotin ca fiind denigratoare și inadmisibile.

5.      Consiliul  Uniunii împărtășește opinia finala a Consiliului Superior al Magistraturii expusă în raport cu fostul magistrat Nicolae Pasecinic.

6.      Prezenta decizie se publică pe situl Uniunii și se expediază pentru informare Consiliului Superior al Magistraturii și Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției”.

           

 

                                     

Președinte                                                                  Ion POPA

 

Secretar                                                                   Sava TURIŢĂ