Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 66 din 11.02.2019, Administratorii autorizaţi au obţinut recunoaşterea specială a rolului acestei profesii în viaţa social-economică a ţării noastre, fiind instituită Sărbătoarea profesională „Ziua Administratorului Autorizat”.

Prin decizia Consiliului Uniunii din 10.02.2021 s-a decis de a organiza, în parteneriat cu Facultatea de Drept a USM, CNII Moldinsolv şi Casa de Avocatură Macovei Enachi, în perioada 17 - 18 februarie 2021, Conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională „INSOLVABILITATEA: PROBLEME, REALITĂŢI, PERSPECTIVE”, dedicată Zilei profesionale a administratorului autorizat. Conferinţa se va desfăşura în format online pe platforma Business ZOOM.

Este salutabilă participarea la conferinţă a practicienilor din Republica Moldova (judecători, administratori autorizaţi, avocaţi, notari, asistenţi judiciari etc.), din România (judecători sindici, reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă, avocaţi etc.), din Ucraina (reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, executori etc.), precum şi a oamenilor de ştiinţă din aceste ţări, urmărindu-se schimbul de bune practici în domeniu, precum şi iniţierea sau extinderea relaţiilor de colaborare dintre participanţi.

Conferinţa ştiinţifico-practică are ca scop de a scoate în evidenţă problemele cu care se confruntă participanţii la procedurile de insolvabilitate, disensiunile care apar între cadrele didactice la predarea acestei materii, cât şi realităţile de care au parte entităţile la aplicarea domeniului.

Cu această ocazie Consiliul Uniunii invită toţi membrii UAAM să participe la festivităţile dedicate Sărbătoririi profesionale „Ziua administratorului autorizat”.

Programul Conferinţei se anexează.