Sărbătoarea profesională „Ziua Administratorului Autorizat”

 

Stimați colegi,

 

Consemnată anual la 17 februarie, în semn de recunoaștere a aportului Dumneavoastră la edificarea statului de drept, ZIUA PROFESIONALĂ A  ADMINISTRATORULUI AUTORIZAT îmi oferă o ocazie deosebită pentru a Vă adresa cele mai sincere şi frumoase urări de bine şi de a-mi exprima profunda recunoştinţă pentru înaltul profesionalism, pentru dăruirea şi efortul deosebit depus în activitatea dumneavoastră, pentru competenţă profesională, principialitate și devotament profesiei.

 

Domeniul insolvabilităţii solicită eforturi comune din partea noastră, a tuturor, pentru a găsi soluţiile necesare afirmării noastre pe plan național. Pe parcursul acestor ani, cu eforturi comune, am reuşit să facem faţă provocărilor în domeniu.

 

Apreciez aportul şi contribuția personală a membrilor Uniunii în dezvoltarea profesiei şi consolidarea imaginii de administrator autorizat, la soluţionarea principalelor probleme cu care se confruntă profesia noastră.

 

Stimaţi colegi, de Sărbătoarea profesională, Vă doresc prosperitate, noi iniţiative, atitudini şi poziţii active în activitatea Uniunii, multă sănătate, succese mari în munca Dumneavoastră nobilă, pace în suflet şi realizări relevante.

 

       Ion Popa

 

Președinte UAAM