Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi

 

DECIZIA Nr. 1

din 07 aprilie 2021

 privind activitatea administratorior autorizaţi în perioada stării de urgenţă

 

În conformitate cu art. 43 din Legea cu privire la administratorii autorizaţi,

Examinînd chestiunea cu privire la desfăşurarea activităţii de administrator autorizat în perioada stării de urgenţă,

Avînd în vedere declararea stării de urgenţă prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 49 din 31.03.2021 şi instituirea regimului special de muncă prin Dispoziţia nr. 1 din 01.04.2021 a Comisiei pentru Situaţii  Excepţionale a Republicii Moldova, în scopul asigurării protecţiei sănătăţii şi neadmiterii răspândirii virusului COVID-19 şi ţinând cont de specificul activităţii desfăşurate de administratorii autorizaţi şi de specificul activităţii instituţiilor cu care administratorii autorizaţi interacţionează,

Urmare dezbaterilor în şedinţa ordinară din 7 aprilie 2021, Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova,

D E C I D E:

 

 1. Continuarea desfășurării activității profesionale a administratorilor autorizați pe perioada stării de urgență, cu condiția asigurării executării prevederilor Dispoziției Comisiei pentru Situații  Excepţionale a Republicii Moldova și Dispozițiilor președinților instanțelor de judecată;

2. Se recomandă administratorilor autorizați, pe perioada stării de urgență:

 2.1. evitarea desfășurării adunărilor preconizate în cadrul proceselor de insolvabilitate avute în administrare, iar în caz de strictă necesitate desfășurarea prin corespondență și/sau formă mixtă, cu respectarea condițiilor stabilite de Comisia pentru Situații  Excepționale a Republicii Moldova;

2.2. desfășurarea ședințelor Comitetelor creditorilor și organizarea licitațiilor cu participare fizică, cu respectarea condițiilor stabilite de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova;

2.3. îndeplinirea actelor de procedură prin corespondență, e-mail și/sau online cu aplicarea semnăturii electronice;

2.4.  suspendarea orelor de primire în cadrul Birourilor.

3. Se recomandă CNII ”MOLDINSOLV” să organizeze cursurile de instruire profesională continuă online prin intermediul platformelor electronice;

4. Prezenta Decizie se aduce la cunoștința Administratorilor autorizați și se publică pe pagina oficială de Internet a UAAM.

 

POPA Ion, Preşedintele Consiliului UAAM

 

 

Textul deciziei