Print

CONGRESUL ORDINAR AL UAAM - 2021

 

 

În atenţia membrilor Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

 

Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova anunţă convocarea Congresului ordinar al UAAM sub forma unei ședințe deschise a membrilor Uniunii și care se v-a desfășora pe o durată de mai multe zile consecutive, în perioada indicată în Decizia Președintelui Uniunii.

Se stabilește ședința Congresului ordinar al UAAM pentru data de 10 decembrie 2021 ora 1400 în incinta sediului Uniunii, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă, 18, cu următoarea Ordine de zi:

 

1)       Cu privire la aprobarea dării de seamă anuale a Președintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)       Cu privire la aprobarea Raportului Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

3)       Cu privire la aprobarea Raportului Comisiei de cenzori;

4)       Cu privire la aprobarea Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuției obligatorii de membru pentru anul 2022, a normelor cu  privire la calcularea și determinarea veniturilor și a cheltuielilor pentru anul 2022.

5)       Cu privire la aprobarea modificărilor statutului Uniunii

 

Ø Congresul Uniunii se v-a desfășura conform Regulamentului privind modul de desfășurare a Congresului Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova în condițiile stării de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 64 din 26 octombrie 2021 a CNESP.

Ø Înştiinţarea membrilor Uniunii despre şedinţa Congresului UAAM se v-a efectua prin intermediul emailului declarat şi prin plasarea Avizului pe pagina web a  Uniunii cu cel puțin 30 zile pînă la data şedinţei.

Ø Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 17 decembrie 2021, ora 14:00 în aceleași condiții.

 

Informaţii suplimentare la tel.: 069255640, 079514541, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..