CONGRESUL ORDINAR al UAAM din 2021

 

 

În baza rezultatelor votării deschise, desfășurate în perioada 15-22 noiembrie 2021, privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor pentru Congresul ordinar al Uniunii din 10.12.2021 (Proces-verbal nr.1 din 22.11.2021), au fost aleşi în calitate de membri ai Comisiei de numărare a voturilor următorii Administratori autorizaţi:  

      

1. BASARAB Natalia

2. CIOBANU Lilian

3. IOVU Oleg

4. BEVZIUC Sergiu

5. GÎRLEANU Natalia