Print

EXTRAS

din Hotărîrea Congresului ordinar

al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

din 10 decembrie 2021

 

Prin Decizia Consiliului UAAM din 09.11.2021, a fost convocat Congresul ordinar al UAAM, ediţia 2021, care şi-a desfăşurat lucrările sub formă de şedinţă deschisă în perioada 01-10 decembrie 2021.

În  Lista nominală a administratorilor autorizaţi cu drept de vot la şedinţa Congresului, aprobată prin decizia Consiliului  Uniunii din 26.11.2021, au fost incluşi 149 membri activi ai Uniunii. Au participat la Congres şi au votat chestiunile din ordinea de zi a Congresului 103 administratori autorizaţi, fiind asigurat cvorumul prevăzut de art. 42 (5) din Legea 161 din 18 iulie 2014, art. 5.28 din Statutul UAAM.

 În Ordinea de zi a Congresului, apobată prin Decizia Consiliului Uniunii din 9.11.2021, au fost incluse următoarele chestiuni:

 

1)  Cu privire la aprobarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)  Cu privire la aprobarea Raportului Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

3)  Cu privire la aprobarea Raportului Comisiei de cenzori;

4)  Cu privire la aprobarea Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2022, a normelor cu  privire la calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2022;

5)  Cu privire la aprobarea modificărilor la statutul Uniunii.

 

Procedura exprimării opţiunii prin vot deschis asupra chestiunilor din ordinea de zi s-a desfăşurat în perioada: 01.12.2021-08.12.2021, în conformitate cu prevederile cap.V din Regulamentul privind modul de desfășurare a Congresului ordinar anual al Uniunii în condițiile stării de urgență în sănătate publică şi Calendarul desfășurării Congresului ordinar.

               În conformitate cu pct. 5.28. din Statutul UAAM şi cap. I, alin. (8) din Regulamentul privind modul de desfăşurare a Congresului Uniunii Administratorilor Autorizaţi şi conform rezultatelor votării prin vot deschis Congresul ordinar al UAAM a aprobat:

 

1.   Darea de seamă anuală a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii

2.   Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională

3.   Raportul Comisiei de cenzori

4.   Bugetul Uniunii pentru anul 2022

5.   Contribuţia obligatorie de membru al Uniunii în mărime de 7000 lei pentru anul 2022

6.   Normele privind calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru a. 2022

7.   Modificările la Statutul Uniunii