În contextul modificărilor la Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova, prin care s-au modificat competenţele instanţelor de judecată la examinarea dosarelor de insolvabilitate, Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova vine în întîmpinarea instanţelor de fond şi prezintă în anexă modele de acte ale instanţei de judecată emise în cadrul procedurii de insolvabilitate.

 

Docmentele pot fi accesate aici.