MESAJ

de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale

„Ziua Administratorului Autorizat”

 

Stimaţi colegi,

Pe 17 februarie, Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova marchează sărbătoarea profesională „Ziua Administratorului Autorizat”.

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez sincere şi cordiale felicitări cu prilejul acestei zile, în care aducem un omagiu activităţii remarcabile pe care Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova o realizează în numele Legii, în vederea promovării legalităţii şi ocrotirii valorilor supreme ale societăţii.

Meseria noastră este una prestigioasă, presupunând onestitate, diligenţă, obiectivitate şi un grad înalt de responsabilitate. În perioada de la fondarea Uniunii, Administratorii Autorizaţi au obţinut o recunoaştere specială a rolului acestei profesii în viaţa social-economică a ţării.

În această zi specială, Vă doresc multă sănătate, realizări prodigioase în plan profesional şi personal, apreciere pentru munca pe care o depuneţi şi să fiţi mândri de profesia pe care aţi ales-o.

La mulţi ani vouă şi profesiei de Administrator Autorizat!

 

Cu înaltă apreciere şi respect,

 

           Ion POPA

       Preşedinte UAAM

 

 

EXTRAS

din Hotărîrea Congresului ordinar

al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

din 10 decembrie 2021

 

Prin Decizia Consiliului UAAM din 09.11.2021, a fost convocat Congresul ordinar al UAAM, ediţia 2021, care şi-a desfăşurat lucrările sub formă de şedinţă deschisă în perioada 01-10 decembrie 2021.

În  Lista nominală a administratorilor autorizaţi cu drept de vot la şedinţa Congresului, aprobată prin decizia Consiliului  Uniunii din 26.11.2021, au fost incluşi 149 membri activi ai Uniunii. Au participat la Congres şi au votat chestiunile din ordinea de zi a Congresului 103 administratori autorizaţi, fiind asigurat cvorumul prevăzut de art. 42 (5) din Legea 161 din 18 iulie 2014, art. 5.28 din Statutul UAAM.

 În Ordinea de zi a Congresului, apobată prin Decizia Consiliului Uniunii din 9.11.2021, au fost incluse următoarele chestiuni:

 

1)  Cu privire la aprobarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)  Cu privire la aprobarea Raportului Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

3)  Cu privire la aprobarea Raportului Comisiei de cenzori;

4)  Cu privire la aprobarea Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2022, a normelor cu  privire la calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2022;

5)  Cu privire la aprobarea modificărilor la statutul Uniunii.

 

Procedura exprimării opţiunii prin vot deschis asupra chestiunilor din ordinea de zi s-a desfăşurat în perioada: 01.12.2021-08.12.2021, în conformitate cu prevederile cap.V din Regulamentul privind modul de desfășurare a Congresului ordinar anual al Uniunii în condițiile stării de urgență în sănătate publică şi Calendarul desfășurării Congresului ordinar.

               În conformitate cu pct. 5.28. din Statutul UAAM şi cap. I, alin. (8) din Regulamentul privind modul de desfăşurare a Congresului Uniunii Administratorilor Autorizaţi şi conform rezultatelor votării prin vot deschis Congresul ordinar al UAAM a aprobat:

 

1.   Darea de seamă anuală a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii

2.   Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională

3.   Raportul Comisiei de cenzori

4.   Bugetul Uniunii pentru anul 2022

5.   Contribuţia obligatorie de membru al Uniunii în mărime de 7000 lei pentru anul 2022

6.   Normele privind calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru a. 2022

7.   Modificările la Statutul Uniunii

 

 

 

 

 

CONGRESUL ORDINAR al UAAM din 2021

 

 

În baza rezultatelor votării deschise, desfășurate în perioada 15-22 noiembrie 2021, privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor pentru Congresul ordinar al Uniunii din 10.12.2021 (Proces-verbal nr.1 din 22.11.2021), au fost aleşi în calitate de membri ai Comisiei de numărare a voturilor următorii Administratori autorizaţi:  

      

1. BASARAB Natalia

2. CIOBANU Lilian

3. IOVU Oleg

4. BEVZIUC Sergiu

5. GÎRLEANU Natalia

 

 

 

 

CONGRESUL ORDINAR AL UAAM - 2021

 

 

În atenţia membrilor Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

 

Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova anunţă convocarea Congresului ordinar al UAAM sub forma unei ședințe deschise a membrilor Uniunii și care se v-a desfășora pe o durată de mai multe zile consecutive, în perioada indicată în Decizia Președintelui Uniunii.

Se stabilește ședința Congresului ordinar al UAAM pentru data de 10 decembrie 2021 ora 1400 în incinta sediului Uniunii, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă, 18, cu următoarea Ordine de zi:

 

1)       Cu privire la aprobarea dării de seamă anuale a Președintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)       Cu privire la aprobarea Raportului Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

3)       Cu privire la aprobarea Raportului Comisiei de cenzori;

4)       Cu privire la aprobarea Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuției obligatorii de membru pentru anul 2022, a normelor cu  privire la calcularea și determinarea veniturilor și a cheltuielilor pentru anul 2022.

5)       Cu privire la aprobarea modificărilor statutului Uniunii

 

Ø Congresul Uniunii se v-a desfășura conform Regulamentului privind modul de desfășurare a Congresului Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova în condițiile stării de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 64 din 26 octombrie 2021 a CNESP.

Ø Înştiinţarea membrilor Uniunii despre şedinţa Congresului UAAM se v-a efectua prin intermediul emailului declarat şi prin plasarea Avizului pe pagina web a  Uniunii cu cel puțin 30 zile pînă la data şedinţei.

Ø Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 17 decembrie 2021, ora 14:00 în aceleași condiții.

 

Informaţii suplimentare la tel.: 069255640, 079514541, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

 

 

Compartimente