În atenţia membrilor Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova anunţă convocarea Congresul ordinar al UAAM cu prezenţa obligatorie a membrilor pentru data de 12 noiembrie 2016 ora 12.00, în sala de şedinţe a Preturii s. Botanica, mun. Chişinău (mun. Chişinău, str. Teilor, 10), cu următoarea ordine de zi:

1)      Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)      Cu privire la Raportul membrilor Uniunii desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3)      Cu privire la Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4)      Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori;

5)      Cu privire la aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2017, a normelor cu  privire la calcularea și determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2017.

Membrii UAAM pot lua cunoştinţă cu materialele ordinii de zi, începînd cu data de 28 octombrie 2016 de la orele 16-00 pînă la 17-00 pe adresa: mun. Chişinău, bd. Moscova, 3/6 et. 2.

Pentru participare la Congres este necesar de prezentat legitimaţia de membru, iar în cazul transmiterii dreptului de vot - şi procura autentificată conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 12 noiembrie 2016, ora 12:30, cu numărul de participanţi prezenţi.

Informaţii suplimentare la tel.: 069959188, email: solomon.cirlan.violeta@gmail.com

 

 

 

Compartimente