MESAJ

de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Juristului

 

       Onoraţi colegi,

 

Acum 19 ani, recunoscînd aportul juriştilor la edificarea statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalităţii şi echităţii sociale, prin exercitarea justiţiei şi apărarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor lui, prin Decretul Preşedintelui RM din 11 octombrie 2000, a fost instituită Sărbătoarea profesională - Ziua Juristului, care o consemnam în fiecare an, atunci cînd răcoarea toamnei se mai lasă îmblînzită de dărnicia soarelui, cînd văzduhul e îmbibat cu iz de crizanteme şi gutuie.

Cu această frumoasă ocazie, Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova, Vă adresează D-voastră, celor care vă aduceţi aportul la înfătuirea justiţiei, cele mai sincere felicitări.

Stimaţi colegi, această sărbătoare este încă un prilej de a reconsidera importanţa Justiţiei în destinul umanităţii. Astăzi parcurgem cu toţii o etapă importantă şi dificilă din istoria contemporană a statului nostru Republica Moldova, în care Justţia este componenta ce realizează, în mod direct, edificarea Statului de Drept. De modul cum înţelegem noi, cei care profesăm dreptul, să ne exercităm meseria, depinde şi încrederea societăţii în instituţiile statului.

Cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Juristului, în numele meu şi al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova, vreau să vă felicit pe toţi cei care aţi îmbrăţişat această nobilă profesiune. Vă urez sănătate şi prosperitate, ani de viaţă rodnică, ani frumoşi în performanţe. Fie ca activitatea Dumneavoastră să Vă aducă satisfacție, aprecieri și noi realizări în exercitarea nobilei profesii de jurist!

 

      Cu profund respect,

 

Ion POPA,

Preşedintele Uniunii Administratorilor

Autorizaţi din Moldova

Stimați colegi,

 

Cu prilejul Zilei Profesionale a Administratorului Autorizat adresez tuturor administratorilor felicitări şi urări de succes, sănătate, realizări profesionale şi personale din cele mai frumoase. Totodată, îmi exprim recunoștința pentru eforturile depuse de Dvs, pentru competenţa profesională, perseverența și contribuția personală în dezvoltarea profesiei şi consolidarea imaginii de administrator autorizat.

În aceşti 4 ani de la fondare, Uniunea a avut un rol decisiv în consolidarea profesiei noastre, precum şi capacitatea respectivă de a găsi soluţiile pentru evoluţia şi afirmarea noastră pe plan național. Astăzi putem afirma univoc că împreună cu Dvs, am făcut încă un pas spre a duce la îndeplinire misiunea asumată de UAAM – consolidarea imaginii AA în societate, cît şi în rîndul profesiilor juridice.

Provocările în societatea noastră așteaptă soluții obiective de la toți membrii Uniunii. De profesionalismul și calitățile Dvs. depinde încrederea și respectul participanților la procesele de insolvabilitate. Felul în care vă îndepliniți atribuțiile determină succesul Uniunii.

Vă mulțumesc pentru înaltul profesionalism, atașament, principialitatea și devotamentul în procesul exercitării atribuțiilor, iar activitatea pe care o exercitați să fie susținută necontenit și apreciată după merit de toți participanții la procesele de insolvabilitate, inclusiv de societatea civilă.

Stimaţi colegi, de Ziua profesională, Vă doresc prosperitate, noi iniţiative, atitudini şi poziţii active în activitatea Uniunii, multă sănătate, succese mari în munca Dumneavoastră nobilă, pace în suflet şi realizări relevante.

 

                  Cu deosebit respect,

 

                                    Ion Popa

                              Președinte UAAM

 

 

Cu priljul sărbătoririi Zilei profesionale a Administratorului Autorizat, Consiliul UAAM anunță membrii Uniunii că, Vineri, 15 februarie 2019, începînd cu ora 09.00,  în incinta  Centrului de Business V-Continental, Sala de conferințe, mun. Chişinău, bd. Dimitrie Cantemir, 5/4, v-or avea loc festivităţile dedicate Zilei profesionale a Administratorului Autorizat.

Programul festivităţilor:

9.00-9.30 – Înregistrarea participanţilor

9.30-9.40 – Deschiderea evenimentului, Preşed. UAAM, Ion Popa

9.40-11.45 – Masă rotundă cu tematica:

1.  Modificările în ţinerea evidenţei contabile de către AA.

2. Modificările în Legea cu privire la notariat şi în Regulele privind încheierea contractelor prin notariat.

11.45-12.00 – Pauză de cafea

 

12.00 - 13.00 – Şedinţa festivă:

- Cuvînt de felicitare a Preşedintelui UAAM Ion Popa

- Cuvînt de felicitare din partea invitaţilor

- Cuvînt de felicitare din partea membrilor UAAM

- Înmînarea festivă a Diplomei de Onoare şi Medaliei UAAM.

         13.00 – Încheierea manifestărilor festive.

 

Participarea membrilor uniunii este obligatorie!

 

Compartimente