Consolidarea reglementărilor privind

activitatea profesiilor conexe justiției

 

La data de 11 februarie 2020, Ministrul Justiției Fadei Nagacevschi a avut o ședință de lucru cu reprezentanții avocaților, notarilor, administratorilor autorizați, executorilor judecătorești întru identificarea deficienților ce țin de reglementarea mecanismului privind asigurarea socială și medicală a reprezentaților profesiilor conexe justiției, precum și mecanismul de impozitare.

Ministrul Justiției a menționat, că este necesar de a analiza sub toate aspectele cadrul normativ privind mecanismul de asigurare socială și medicală a reprezentaților profesiilor conexe justiției, precum și mecanismul de impozitare, în vederea implementării prevederilor Planului de activitate al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636 din 11 decembrie 2019.

Reprezentanții profesiilor conexe și-au exprimat viziunile, precum și au înaintat recomandări ce țin de perfecționarea cadrului normativ.În cadrul ședinței, părțile au convenit asupra efectuării unei analize a legislației, cu înaintarea propunerilor de modificare a acesteia.

 

 

 

 

Sărbătoarea profesională „Ziua administratorului autorizat” - 2020

 

Consiliul UAAM invită toţi membrii Uniunii Luni, 17 februarie 2020, începînd cu ora 13.30,  să participe la festivităţile dedicate Sărbătoririi profesionale „Ziua administratorului autorizat”, care vor avea loc în incinta  Centrului de Business V-Continental, Sala de conferințe, mun. Chişinău, bd. Dimitrie Cantemir, 5/4.

Programul festivităţilor:

13.00-13.30 – Înregistrarea participanţilor

13.30-13.50 - Deschiderea şedinţei festive şi prezentarea invitaţilor (Prşed. Ion Popa)

13.50-14.00 – Cuvînt de felictare a Preşedintelui Uniunii Ion Popa

14.00-14.30 – Cuvînt de felictare din partea invitaţilor

14.30-15.00 – Cuvînt de felictare din partea membrilor UAAM

15.00-15.20 – Înmînarea festivă a Medaliei Jubiliare, Diplomelor de Onoare şi plachetelor aniversare (Prşed. Ion Popa).

15.20-15.40 – Pauză de cafea

 

15.40-16.40 – Seminar cu tematica:

Aplicarea mecanismului taxări inverse cu TVA aferent livrărilor proprietate a întreprinderilor în procedura de insolvabilitate. Moderator – reprezentantul SFS.

 

         16.40 – Încheierea manifestărilor festive.

MESAJ

de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Juristului

 

       Onoraţi colegi,

 

Acum 19 ani, recunoscînd aportul juriştilor la edificarea statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalităţii şi echităţii sociale, prin exercitarea justiţiei şi apărarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor lui, prin Decretul Preşedintelui RM din 11 octombrie 2000, a fost instituită Sărbătoarea profesională - Ziua Juristului, care o consemnam în fiecare an, atunci cînd răcoarea toamnei se mai lasă îmblînzită de dărnicia soarelui, cînd văzduhul e îmbibat cu iz de crizanteme şi gutuie.

Cu această frumoasă ocazie, Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova, Vă adresează D-voastră, celor care vă aduceţi aportul la înfătuirea justiţiei, cele mai sincere felicitări.

Stimaţi colegi, această sărbătoare este încă un prilej de a reconsidera importanţa Justiţiei în destinul umanităţii. Astăzi parcurgem cu toţii o etapă importantă şi dificilă din istoria contemporană a statului nostru Republica Moldova, în care Justţia este componenta ce realizează, în mod direct, edificarea Statului de Drept. De modul cum înţelegem noi, cei care profesăm dreptul, să ne exercităm meseria, depinde şi încrederea societăţii în instituţiile statului.

Cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Juristului, în numele meu şi al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova, vreau să vă felicit pe toţi cei care aţi îmbrăţişat această nobilă profesiune. Vă urez sănătate şi prosperitate, ani de viaţă rodnică, ani frumoşi în performanţe. Fie ca activitatea Dumneavoastră să Vă aducă satisfacție, aprecieri și noi realizări în exercitarea nobilei profesii de jurist!

 

      Cu profund respect,

 

Ion POPA,

Preşedintele Uniunii Administratorilor

Autorizaţi din Moldova

Comunicatul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

cu privire la Congresul ordinar al Uniunii din 12.12.2019

 

În temeiul art. 5.2 al Statutului UAAM, art. 42 (2) din Legea nr. 161 din 18.07.2014 şi Deciziei Consiliului Uniunii din 04.11.2019, la 14 decembrie 2019, ora 14.00, a fost Convocat Congresul ordinar al Uniunii Administratorilor Autorizaţi, care şi-a desfăşurat lucrările în sala de conferinţe a centrului de Business V-Continental din bdul D. Cantemir 5/4.

La lucrările Congresului au participat 80 administratori autorizaţi din cei 155 de membri activi ai Uniunii.

Agenda de lucru a Congresului a cuprins următoarele chestiuni:

1)     Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)     Cu privire la Raportul membrilor Uniunii desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3)     Cu privire la Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4)     Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori;

5)     Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Deontologie şi Formare Profesională;

6)     Cu privire la aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2020, a normelor cu  privire la calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2020;

7)     Cu privire la încetarea calităţii de membru al Uniunii. (art. 39 alin. 1 lit. g), art. 47 alin. 3 al Legii nr. 161).

 

Cu mesage de salut în adresa participanţilor la Congres au venit invitaţii Congresului: dl Radu Foltea, Secretar de stat la Ministerul Justiţiei, Dna Felicia Chifa, Preşedintele Consiliului de Mediere din Moldova ş.a.

În cadrul Congresului a fost semnat un protocol de colaborare între Uniunea Administratorilor Autorizaţi şi Consiliul de Mediere.

Congresul a examinat şi a aprobat rapoartele anuale ale preşedinţilor: Consiliului, Comisiei de Autorizare şi Disciplină, Comisiei pentru deontologie şi formare profesională și Comisiei de cenzori.

În legătură cu expirarea mandatului, Congresul a ales o nouă componenţă a Comisiei pentru deontologie şi formare profesională.

La finele Congresului, dl Preşedinte Ion POPA a mulţumit membrilor comisiei precedente pentru munca depusă şi le-a dorit noilor membri aleşi succese, care să îndreptăţească încrederea acordată de colegi.

 

 


 

EXTRAS

din Hotărîrea Congresului ordinar

al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

din 14 decembrie 2019

 

CONGRESUL UNIUNII HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Dărea de seamă anuală a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2. Se aprobă Raportul membrilor Uniunii, desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3. Se aprobă Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4. Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori;

5. În baza rezultatelor votării secrete:

5.1. Se aleg în calitate de membri permanenţi ai Comisiei de Deontologie şi Formare Profesională următoarele persoane:

1)   GHERMAN Andrei

2)   POPA Lilian

3)   BALAN Vladimir

4)   GÎRLEANU Natalia

5)   CATAN Carolina

 

 5.2. Se aleg în calitate de membri supleanţi ai Comisiei de Deontologie şi Formare Profesională următoarele persoane:

1)   BEVZIUC Sergiu

2)   VASILIEV Ruslan

3)   GÎNDEA Anatol

6. Se aprobă bugetul Uniunii pentru anul 2020.

6.1 Se aprobă contribuţia obligatorie de membru al Uniunii pentru anul 2020 în mărime de 8000 lei.

6.2 Se aprobă Normele privind calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2020.

7. Se încetează calitatea de membru al Uniunii începînd cu data de 01.01.2020, în cazul  neachitării pînă la data de 31.12.2019 a restanţelor la plata contribuţiilor obligatorii de membru pentru anii 2017-2019, a următorilor administratori autorizaţi: Barba Victor, Palade Dionisie, Pelin Valentin, Plugaru Olesea.       

  

 Preşedinte,

 Ion POPA

 

Secretar,

Sava TURIŢĂ

 

 

 

Seminar de instruire a practicienilor în domeniul insolvabilității. 21-22 NOIEMBRIE 2019. Cine sunt formatorii și ce subiecte vor fi predate
 
 
Centrul Național de Instruire în Insolvență ”MOLDINSOLV” anunță un nou seminar pentru persoanele care vor să acumuleze mai multe cunoștințe în domeniul insolvabilității. Acesta va avea loc în perioada 21-22 noiembrie, în incinta sediului Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova, str. Toma Ciorbă 18. 
 
Astfel, în cadrul seminarului, care are loc conform programului aprobat de Comisia pentru dentologie și formare profesională a Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova, vor fi studiat teme din profile precum: insovabilitate, integritate, management și drept. 
 
Pentru data de 21 noiembrie, este programat cursul care va fi ținut de Litr Ana, administrator autorizat. Inventarierea masei debitoare. În domeniul integrității, cursul va fi predat de Mostovei Tatiana, doctor în drept, șefa secției instruire din cadrul CNA . Cursanților li se va preda despre integritatea profesională a administratorului autorizat. 
 
La cursul programat pentru data de 22 noiembrie, se va preda despre anularea actelor frauduloase. Acesta va fi ținut de Crețu Ion, magistru în drept, lector superior universitar, administrator autorizat. Un alt curs se va referi la managemntul riscurilor la nivel de întreprindere
 
Persoanele interesate pot să obțină mai multe informații, în privința seminarelor, la numerele de telefon: +373 022 101 601; +37368 54 89 22 sau de la Centrul Național de Instruire în Insolvență ”MOLDINSOLV”, str. Gh. Asachi 44, of. 02.
 
Centrul Național de Instruire în Insolvență ”MOLDINSOLV” este singurul din Republica Moldova care pregatește practicieni în insolvență stagiari sau administratori autorizați definitivi, avocați, consilieri juridici, creditori garantați, chirografari, salariați, debitori în dificultate financiară sau orice altă persoană interesată sau care activează în domeniul juridic, în special cel al insolvabilității, indiferent de nivelul la care se află în carieră.
 
--
             Cu multă considerație,
       Echipa CNII ”MOLDINSOLV”
     
Mun. Chișinău, str. Ivan Zaikin, 60, MD-2005
tel.:  (+373 22) 101 601 ,  fax : +373 68 54 89 22.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 
Find us on Facebook!
MOLDINSOLV©2019
 

 

CONGRESUL ORDINAR AL UAAM - 2019

 

În atenţia membrilor Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

 Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova anunţă convocarea Congresului ordinar al UAAM cu prezenţa obligatorie a membrilor pentru data de 14 decembrie 2019, ora 14.00, în incinta Centrului de Business "V-Continental", Sala de conferinţe, mun. Chişinău, bd. Dimitrie Cantemir, 5/4, cu următoarea Ordine de zi:

 

1)     Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)     Cu privire la Raportul membrilor Uniunii desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3)     Cu privire la Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4)     Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori;

5)     Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Deontologie şi Formare Profesională;

6)     Cu privire la aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2020, a normelor cu  privire la calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2020;

7)     Cu privire la încetarea calităţii de membru al Uniunii. (art. 39 alin. 1 lit. g), art. 47 alin. 3 al Legii nr. 161).

 

Ø Înregistrarea participanţilor la Congres v-a avea loc în intervalul orelor 12.50-13.50.

Ø Pentru participare la Congres este necesar de prezentat legitimaţia de membru, iar în cazul transmiterii dreptului de vot - şi procura autentificată conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Ø Se stabileşte termenul limită - 30.11.2019 pentru membrii Uniunii de a prezenta Consiliului cereri cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai Comisiei de deontologie şi formare profesională (5 membri titulari+3 membri supleanţi) cu anexarea la cerere a acordului în scris a candidatului. Cererile pot fi înaintate prin intermediul poştei electronice a UAAM - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. sau la sediul UAAM, strada Toma Ciorbă 18.

Ø Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 14 decembrie 2019, ora 14:30, cu numărul de participanţi prezenţi.

 

Informaţii suplimentare la tel.: 069255640, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

 

 

Compartimente