Congresul Uniunii Administratorilor Autorizaţi

În atenţia membrilor Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova anunţă convocarea Congresul ordinar al UAAM cu prezenţa obligatorie a membrilor pentru data de 23 noiembrie 2018 ora 12.00, în incinta Hotelului Prezident, sala de ședințe, bd. Dacia, 58/5, mun. Chișinău, cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)  Cu privire la Raportul membrilor Uniunii desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3)  Cu privire la Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4)  Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori;

5)   Cu privire la alegerea membrilor, preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului;

6)  Cu privire la desemnarea membrilor Uniunii în componenţa Comisiei de Autorizare şi disciplină de pe lîngă Ministerul Justiţiei;

7)   Cu privire la aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2019, a normelor cu  privire la calcularea și determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2019.

8)  Cu privire la încetarea calităţii de membru al Uniunii. (art. 39 alin. 1 lit. g), art. 47 alin. 3 al Legii nr. 161).

Membrii UAAM pot lua cunoştinţă cu materialele ordinii de zi, începînd cu data de 19 noiembrie 2018.

Membrii Uniunii urmează să prezinte Consiliului pînă la data de 08.11.2018 cerere cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai Consiliului, preşedinte, vicepreşedinte a Consiliului şi de membri ai Comisiei de autorizare şi disciplină al căror număr nu va depăşi componenţa numerică a acestor organe şi comisii.

Pentru participare la Congres este necesar de prezentat legitimaţia de membru, iar în cazul transmiterii dreptului de vot - şi procura autentificată conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 23 noiembrie 2018, ora 12:30, cu numărul de participanţi prezenţi.

Informaţii suplimentare la tel.: 069177694, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Stimați colegi,

La 13 octombrie 2018 în incinta Complexul turistic ”Vatra” din or. Vadul lui Vodă a avut loc a doua ediției a Spartachiadei profesiilor juridice din Republica Moldova.

La Spartachiadă au participat echipele Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova, Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, Uniunii Avocaților din Republica Moldova și Camerei Notariale din Republica Moldova.

Echipa Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova a participat pentru prima dată la spartachiada profesiilor juridice.

Competițiile sportive au avut loc la patru discipline: Volei; Tenis de masă; Dame; Minifotbal;

În rezultatul competiţiilor la probele sportive Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova a obţinut locul doi între echipele participante la spartachiadă, fiind depăşit de Uniunea Avocaţilor din Moldova. Pe locul trei s-a clasat echipa Camerei Notariale din RM.

Echipa Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova a obţinut rezultate bune  la următoarele probe:

·         Locul II la volei;

·         Locul I a fost oferit d-lui Alexei Donţu la tenis de masă;

·         Locul II a fost oferit d-lui Radu Fortuna la tenis de masă;

·         Locul III la minifotbal.

 

De asemenea în cadrul Spartachiadei de anul acesta a fost organizată și o probă culinară, la care echipa administratorilor autorizaţi a ocupat locul I.

Le mulţumesc administratorilor autorizaţi care au participat şi s-au dedicat întru totul competiţiilor organizate la cea de-a doua ediție a Spartachiadei profesiilor juridice şi sper ca aceste manifestări sportive să unească administratorii, si să dezvolte  o platformă sănătoasă de comunicare intre toţi reprezentanţii profesiilor juridice.

Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova v-a fi organizatorul de bază a celei de-a treia ediție a Spartachiadei profesiilor juridice din anul 2019.

Pe această cale îndemn toţi administratorii autorizaţi să participe la ediţia a 3-a Spartachiadei atît în calitate de participanţi cît şi în calitate de suporteri. 

Mulțumim tuturor şi mult succes.

Cu deosebit respect,

                                                                                

Ion POPA

Președintele

Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

 

 

 

În perioada 28-30 septembrie 2018  la Alba Iulia, Romania va avea loc un Seminar științific dedicat Centenarului Marii Uniri 1918-2018 organizat de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din Romania. La invitația UNPIR la manifestare v-a participa preşedintele UAAM dl. Ion Popa împreună cu vicepreședintele dl Nicolae Bostan și membrii Comisiei de Autorizare şi Disciplină Dorin Ciobanu și Irina Selevestru.

Programul evenimentului include un seminar științific  aniversar care se v-a desfășura în cadrul Universității „1 decembrie 1918” cu participarea practicienilor în insolvență, a cadrelor didactice și a autorităților locale. Va continua cu depunerea de flori, de către preşedintele UNPIR şi Președintele UAAM la statuia lui Mihai Viteazul, un scurt moment artistic cu caracter patriotic şi se va fi încheia cu o horă a Unirii.

Compartimente