În contextul modificărilor la Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova, prin care s-au modificat competenţele instanţelor de judecată la examinarea dosarelor de insolvabilitate, Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova vine în întîmpinarea instanţelor de fond şi prezintă în anexă modele de acte ale instanţei de judecată emise în cadrul procedurii de insolvabilitate.

 

Docmentele pot fi accesate aici.

Stimați administratori și dragi colegi,

 

Cu ocazia zilei profesionale a Administratorului Autorizat, îmi exprim recunoștința pentru eforturile depuse, pentru răbdarea, perseverența și contribuția personală în dezvoltarea profesiei de administrator autorizat.

Uniunea joacă un rol important în consolidarea profesiei, protejează drepturile și valorile membrilor, iar cu ocazia zilei profesionale pot reflecta asupra proceselor, strategiilor și evoluțiilor în dezvoltarea profesiei noastre. 

Provocările în societatea noastră așteaptă soluții obiective de la toți membrii Uniunii. De profesionalismul și calitățile Dvs. depinde încrederea și respectul participanților la procesele de insolvabilitate. Felul în care vă îndepliniți atribuțiile determină succesul Uniunii.

Vreau să vă mulțumesc pentru înaltul profesionalism, atașament, principialitatea și devotamentul în procesul exercitării atribuțiilor, iar activitatea pe care o exercitați să fie susținută necontenit și apreciată după merit de toți participanții la procesele de insolvabilitate, inclusiv de societatea civilă.

De Ziua profesională, exprim înalta apreciere şi sincera recunoştinţă pentru munca dumneavoastră de zi cu zi. Succese remarcabile, sănătate, bunăstare, fericire și împliniri pe plan profesional.

 

cu deosebit respect,

 

Io Popa

 

Președinte UAAM

 

17 februarie 2018

Congresul anual al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova.

În data de 08 decembrie 2017, începînd cu ora 12.00 s-au desfășurat lucrările Congresului anual al UAAM, la care au fost prezenți 118 administratori autorizaţi, ceea ce constituie 67,81% din numărul membrilor cu drept de vot.

Lucrările Congresului au fost deschise de către președintele UAAM Ion Popa, urmat de alocuțiunile invitaților: dl Deliu Lilian, șeful Direcției profesii și servicii juridice al Ministerului Justiției, dl Talmaci Roman, preşedintele Uniunii Executorilor Judecătoreşti, dna Reguş Olesea, şef secţie insolvabilitate Casa Naţională de Asigurări Sociale, dna Ganţa Irina şef interimar al Direcţiei proceduri de insolvabilitate, dl Stan Tîrnoveanu, Prim – Vicepreşedinte Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din Romania (UNPIR), Ionaşcu Cornel, Preşedintele Instanţei Superioare de Disciplină UNPIR, cu un mesaj de salut a venit și dl Emanoil Ploșniță, președinte al  Uniunii Avocaților din Moldova.

De asemenea, în cadrul Congresului a fost semnat protocolul de colaborare între Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova în persoana Preşedintelui Ion Popa şi Uniunea Avocaţilor din Moldova în persoana preşedintelui Emanoil Ploşniţă.

În cadrul lucrărilor au fost prezentate și aprobate rapoartele anuale ale Preşedintelui şi a Consiliului, a Comisiei de Autorizare şi Disciplină, a Comisiei pentru deontologie şi formare profesională și a Comisiei de cenzori.

Urmare a discutării subiectelor incluse pe agendă, Congresul a aprobat proiectul Bugetului Uniunii şi mărimea contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2018, normele cu privire la calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2018.

 

Totodată, Congresul a propus încetarea calităţii de membru al Uniunii (art.39 alin. 1 lit. g, art. 47 alin.3 al Legii nr. 161)  a administratorilor care au datorii la contribuţia obligatorie de membru al UAAM pentru anul 2015, în cazul în care nu v-a fi achitată pînă la data de 31 decembrie 2017. La şedinţă au fost aleşi membrii Comisiei de cenzori.

Consiliul UAAM anunță membrii Uniunii că pe data de 17 februarie 2018, începînd cu ora 09.30,  în incinta  Centrului de Business „V-Continental”, Sala de conferințe mun. Chişinău, bd. Dimitrie Cantemir, 5/4, v-a avea loc şedinţa festivă dedicată Zilei profesionale a Administratorului Autorizat.

Programul se v-a desfășura în două etape:

1.      Seminar cu tematica:

1.  Analiza modificărilor în legislația RM în materie de insolvență

2. Modul de completare a declarației privind impozitul pe venit pentru administratorii autorizați

2.      Partea festivă

Participarea membrilor uniunii este obligatorie.

Programul evenimentului

Compartimente