La data de 17 februarie 2017, Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova a organizat şedinţa festivă consacrată Zilei profesionale a Administratorului Autorizat.

La eveniment au participat membrii Uniunii precum şi șeful Direcției Juridice a Ministerului Justiţiei dLilian Deliu. Cu prilejul celebrării zilei profesionale, Președintele Uniunii,Președintele Comisie pentru deontologie şi formare profesionalăPreşedintele CNII ”MOLDINSOLV” alți invitați au adresat colegilor mesaje de felicitare. 

În cadrul şedinţei festive, Preşedintele Uniunii a ţinut un raport privind activitatea Uniunii începînd cu momentul fondării și pînă în prezent, a informat despre măsurile întreprinse,  cît și a trasat obiectivele de dezvoltare în continuare a Uniunii.

Un moment important în cadrul şedinţei festive a fost decernarea medaliei jubiliare Ministerului Justiţiei pentru contribuții în dezvoltarea profesiei de administrator autorizat. La fel, pentru merite deosebite în dezvoltarea profesiei de administrator autorizat medalia jubiliară a fost decernată șimembrilor Uniunii desemnați în cadrul Comisiei de Autorizare și Disciplină - dl Dorin Ciobanudna Irina Selevestru și dl Andrei Ciauş.

De asemenea, pentru executarea eficientă a atribuţiilor şi manifestarea spiritului de iniţiativă, sa acordat Diploma de onoare celor mai activi membri - dlui Marcel Lungu, dna Carolina Catan, dna. Ana Litr, dl. Andrei Gherman, dl Corneliu Muntean, dl Victor Magnet și dl Dumitru Chicu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimente