În atenţia membrilor Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova anunţă convocarea Congresul ordinar al UAAM cu prezenţa obligatorie a membrilor pentru data de 08 decembrie 2017 ora 12.00, în incinta Institutului Muncii, sala de ședințe, str. Zimbrului, 10, mun. Chișinău, cu următoarea ordine de zi:

1)       Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)       Cu privire la Raportul membrilor Uniunii desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3)       Cu privire la Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4)       Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori;

5)       Cu privire la aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2018, a normelor cu  privire la calcularea și determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2018.

6)       Cu privire la încetarea calităţii de membru al Uniunii. (art. 39 alin. 1 lit. g), art. 47 alin. 3 al Legii nr. 161).

7)       Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori

Membrii UAAM pot lua cunoştinţă cu materialele ordinii de zi, începînd cu data de 15 noiembrie 2017 de la orele 16-00 pînă la 17-00 pe adresa: mun. Chişinău, bd. Moscova, 3/6 et. 2.

Membrii Uniunii urmează să prezinte Consiliului cerere cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai Comisiei de cenzori pînă la data de 20.11.2017.

Pentru participare la Congres este necesar de prezentat legitimaţia de membru, iar în cazul transmiterii dreptului de vot - şi procura autentificată conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 08 decembrie 2017, ora 12:30, cu numărul de participanţi prezenţi.

Informaţii suplimentare la tel.: 069177694, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

La data de 17 februarie 2017, Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova a organizat şedinţa festivă consacrată Zilei profesionale a Administratorului Autorizat.

La eveniment au participat membrii Uniunii precum şi șeful Direcției Juridice a Ministerului Justiţiei dLilian Deliu. Cu prilejul celebrării zilei profesionale, Președintele Uniunii,Președintele Comisie pentru deontologie şi formare profesionalăPreşedintele CNII ”MOLDINSOLV” alți invitați au adresat colegilor mesaje de felicitare. 

În cadrul şedinţei festive, Preşedintele Uniunii a ţinut un raport privind activitatea Uniunii începînd cu momentul fondării și pînă în prezent, a informat despre măsurile întreprinse,  cît și a trasat obiectivele de dezvoltare în continuare a Uniunii.

Un moment important în cadrul şedinţei festive a fost decernarea medaliei jubiliare Ministerului Justiţiei pentru contribuții în dezvoltarea profesiei de administrator autorizat. La fel, pentru merite deosebite în dezvoltarea profesiei de administrator autorizat medalia jubiliară a fost decernată șimembrilor Uniunii desemnați în cadrul Comisiei de Autorizare și Disciplină - dl Dorin Ciobanudna Irina Selevestru și dl Andrei Ciauş.

De asemenea, pentru executarea eficientă a atribuţiilor şi manifestarea spiritului de iniţiativă, sa acordat Diploma de onoare celor mai activi membri - dlui Marcel Lungu, dna Carolina Catan, dna. Ana Litr, dl. Andrei Gherman, dl Corneliu Muntean, dl Victor Magnet și dl Dumitru Chicu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimente