Stimați administratori și dragi colegi,

 

Cu ocazia zilei profesionale a Administratorului Autorizat, îmi exprim recunoștința pentru eforturile depuse, pentru răbdarea, perseverența și contribuția personală în dezvoltarea profesiei de administrator autorizat.

Uniunea joacă un rol important în consolidarea profesiei, protejează drepturile și valorile membrilor, iar cu ocazia zilei profesionale pot reflecta asupra proceselor, strategiilor și evoluțiilor în dezvoltarea profesiei noastre. 

Provocările în societatea noastră așteaptă soluții obiective de la toți membrii Uniunii. De profesionalismul și calitățile Dvs. depinde încrederea și respectul participanților la procesele de insolvabilitate. Felul în care vă îndepliniți atribuțiile determină succesul Uniunii.

Vreau să vă mulțumesc pentru înaltul profesionalism, atașament, principialitatea și devotamentul în procesul exercitării atribuțiilor, iar activitatea pe care o exercitați să fie susținută necontenit și apreciată după merit de toți participanții la procesele de insolvabilitate, inclusiv de societatea civilă.

De Ziua profesională, exprim înalta apreciere şi sincera recunoştinţă pentru munca dumneavoastră de zi cu zi. Succese remarcabile, sănătate, bunăstare, fericire și împliniri pe plan profesional.

 

cu deosebit respect,

 

Io Popa

 

Președinte UAAM

 

17 februarie 2018

Consiliul UAAM anunță membrii Uniunii că pe data de 17 februarie 2018, începînd cu ora 09.30,  în incinta  Centrului de Business „V-Continental”, Sala de conferințe mun. Chişinău, bd. Dimitrie Cantemir, 5/4, v-a avea loc şedinţa festivă dedicată Zilei profesionale a Administratorului Autorizat.

Programul se v-a desfășura în două etape:

1.      Seminar cu tematica:

1.  Analiza modificărilor în legislația RM în materie de insolvență

2. Modul de completare a declarației privind impozitul pe venit pentru administratorii autorizați

2.      Partea festivă

Participarea membrilor uniunii este obligatorie.

Programul evenimentului

În contextul modificărilor la Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova, prin care s-au modificat competenţele instanţelor de judecată la examinarea dosarelor de insolvabilitate, Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova vine în întîmpinarea instanţelor de fond şi prezintă în anexă modele de acte ale instanţei de judecată emise în cadrul procedurii de insolvabilitate.

 

Docmentele pot fi accesate aici.

Compartimente