Congresul anual al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova.

În data de 08 decembrie 2017, începînd cu ora 12.00 s-au desfășurat lucrările Congresului anual al UAAM, la care au fost prezenți 118 administratori autorizaţi, ceea ce constituie 67,81% din numărul membrilor cu drept de vot.

Lucrările Congresului au fost deschise de către președintele UAAM Ion Popa, urmat de alocuțiunile invitaților: dl Deliu Lilian, șeful Direcției profesii și servicii juridice al Ministerului Justiției, dl Talmaci Roman, preşedintele Uniunii Executorilor Judecătoreşti, dna Reguş Olesea, şef secţie insolvabilitate Casa Naţională de Asigurări Sociale, dna Ganţa Irina şef interimar al Direcţiei proceduri de insolvabilitate, dl Stan Tîrnoveanu, Prim – Vicepreşedinte Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din Romania (UNPIR), Ionaşcu Cornel, Preşedintele Instanţei Superioare de Disciplină UNPIR, cu un mesaj de salut a venit și dl Emanoil Ploșniță, președinte al  Uniunii Avocaților din Moldova.

De asemenea, în cadrul Congresului a fost semnat protocolul de colaborare între Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova în persoana Preşedintelui Ion Popa şi Uniunea Avocaţilor din Moldova în persoana preşedintelui Emanoil Ploşniţă.

În cadrul lucrărilor au fost prezentate și aprobate rapoartele anuale ale Preşedintelui şi a Consiliului, a Comisiei de Autorizare şi Disciplină, a Comisiei pentru deontologie şi formare profesională și a Comisiei de cenzori.

Urmare a discutării subiectelor incluse pe agendă, Congresul a aprobat proiectul Bugetului Uniunii şi mărimea contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2018, normele cu privire la calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2018.

 

Totodată, Congresul a propus încetarea calităţii de membru al Uniunii (art.39 alin. 1 lit. g, art. 47 alin.3 al Legii nr. 161)  a administratorilor care au datorii la contribuţia obligatorie de membru al UAAM pentru anul 2015, în cazul în care nu v-a fi achitată pînă la data de 31 decembrie 2017. La şedinţă au fost aleşi membrii Comisiei de cenzori.

În atenţia membrilor Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova anunţă convocarea Congresul ordinar al UAAM cu prezenţa obligatorie a membrilor pentru data de 08 decembrie 2017 ora 12.00, în incinta Institutului Muncii, sala de ședințe, str. Zimbrului, 10, mun. Chișinău, cu următoarea ordine de zi:

1)       Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)       Cu privire la Raportul membrilor Uniunii desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3)       Cu privire la Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4)       Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori;

5)       Cu privire la aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2018, a normelor cu  privire la calcularea și determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2018.

6)       Cu privire la încetarea calităţii de membru al Uniunii. (art. 39 alin. 1 lit. g), art. 47 alin. 3 al Legii nr. 161).

7)       Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori

Membrii UAAM pot lua cunoştinţă cu materialele ordinii de zi, începînd cu data de 15 noiembrie 2017 de la orele 16-00 pînă la 17-00 pe adresa: mun. Chişinău, bd. Moscova, 3/6 et. 2.

Membrii Uniunii urmează să prezinte Consiliului cerere cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai Comisiei de cenzori pînă la data de 20.11.2017.

Pentru participare la Congres este necesar de prezentat legitimaţia de membru, iar în cazul transmiterii dreptului de vot - şi procura autentificată conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 08 decembrie 2017, ora 12:30, cu numărul de participanţi prezenţi.

Informaţii suplimentare la tel.: 069177694, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Compartimente