Dragi colegi și scumpi administratori autorizați!

 

Echipa CNII”MOLDINSOLV” adresează tuturor  administratorilor autorizați un mesaj de felicitare cu ocazia zilei profesionale.

Sărbătoarea de astăzi vine să sublinieze rolul important și responsabil pe care îl joacă administratorul autorizat în dezvoltarea societății în care trăim.

Cu acest prilej, Vă dorim în primul rând să fiți încrezători, să manifestați dârzenie și tenacitate, să nu fiți influențați de provocări, având mereu capacitatea de a rămâne un liber profesionist.

Profesia de administrator autorizat nu este una tocmai ușoară, trebuie să fii un bun jurist, un manager și un bun economist. Munca cotidiană a administratorului autorizat este bătută din multe unghiuri, în care își aruncă sau nu privirea, însă indiferent de circumstanțele ivite, de situația materială, spirituală, de starea sănătății, trebuie să fie un slujitor demn a obligațiilor sale.

 Administratorul autorizat trebuie să-și îndeplinească atribuțiile, necătând la faptul dacă: are sau nu are bani (pentru administrarea procedurii), dacă are sau nu copii bolnavi, dacă poate sau nu să se deplaseze la serviciu... este persoana care tot timpul este în exercițiul funcției, și nu are dreptul să cedeze.

Nu este o misiune ușoară, dar anume aceste situații ne fac mai puternici, mai experimentați, mai fermi.

Dacă am face o trecere prin revistă, din anul 2001 de când își are rădăcina această profesie, au avut loc modificări însemnate, care au dus la o creștere importantă nu doar din punct de vedere numeric, dar și profesional, având deja în palmaresul său o experiență bogată, acumulată în mai mult de 15 ani de activitate. Totodată este de menționat că, odată cu amplitudinea dezvoltării profesiei, s-a generat și necesitatea unei pregătiri profesionale continuă, care sub egida Uniunii, în anul 2016 a dat naștere Centrului Național de Instruire în Insolvență ”MOLDINSOLV”.

După cum remarcăm împreună clădim o istorie a noastră, iar succesele obținute de noi toți, vor fi cartea noastră de vizită, bazată pe succese remarcabile, statut, deontologie, profesionalism.

Noi avem aspirații mărețe, spre exemplu ne dorim să devenim parteneri ai instanțelor judecătorești în aplicarea legislației de insolvență, dar și a Ministerului Justiției în cadrul inițiativelor legislative, astfel cum a fost și cazul legii insolvabilității, la care membri ai ALARM și-au adus aportul atât la elaborarea, cât și la susținerea în comisiile parlamentare.

Considerăm că, administratorii autorizați sunt în măsură să poată aplica corect legea insolvabilității, dar anume pentru faptul că profesia dată îmbracă de fapt un buchet întreg de profesii, de aptitudini.

 Centrul ”MOLDINSOLV” și-a propus stagii de pregătire profesională pe diferite domenii. Credem că pregătirea administratorilor autorizați de către CNII ”MOLDINSOLV” va avea un rol important în activitatea acestei profesiuni, dar și preocuparea pentru îmbunătățirea procesului de aplicare a legislației de specialitate.

Calea spre succes, nu este una ușoară, avem multe încă de învățat, multe de aplicat... Ne propunem în continuare redactarea revistei profesionale, să realizăm totuși acele seminare mixte cu judecătorii, să elaborăm modele de acte ce urmează a fi aplicate de către administratorii autorizați, să elaboram acel comentariu sau cod de bune practici.

Doar împreună vom realiza tot ce ne-am propus!

Vă dorim mult spor și mari succese,

și nu uitați  - reușita este un suport de echipă!

 

Stimați administratori și dragi colegi,

 

Cu ocazia zilei profesionale a Administratorului Autorizat, îmi exprim recunoștința pentru eforturile depuse, pentru răbdarea, perseverența și contribuția personală în dezvoltarea profesiei de administrator autorizat.

Uniunea joacă un rol important în consolidarea profesiei, protejează drepturile și valorile membrilor, iar cu ocazia zilei profesionale pot reflecta asupra proceselor, strategiilor și evoluțiilor în dezvoltarea profesiei noastre. 

Provocările în societatea noastră așteaptă soluții obiective de la toți membrii Uniunii. De profesionalismul și calitățile Dvs. depinde încrederea și respectul participanților la procesele de insolvabilitate. Felul în care vă îndepliniți atribuțiile determină succesul Uniunii.

Vreau să vă mulțumesc pentru înaltul profesionalism, atașament, principialitatea și devotamentul în procesul exercitării atribuțiilor, iar activitatea pe care o exercitați să fie susținută necontenit și apreciată după merit de toți participanții la procesele de insolvabilitate, inclusiv de societatea civilă.

De Ziua profesională, exprim înalta apreciere şi sincera recunoştinţă pentru munca dumneavoastră de zi cu zi. Succese remarcabile, sănătate, bunăstare, fericire și împliniri pe plan profesional.

 

Cu deosebit respect,

 

Ion Popa

 

Președinte UAAM

 

ATENȚIE

 SEMINAR PRIVIND INSOLVABILITATEA

 PROGRAMA DESFASURĂRII SEMINARULUI DIN 17-18 NOIEMBRIE:

 
17 NOIEMBRIE 2016
9.00: Înregistrarea participanților

9.30-12.30: Considerații generale privind integrigatea - Ion Prutean (Centrul Național Anticorupție)                            

13.30 - 17.00: Creditorii și organele acestora. Împuternicirile comitetului creditorilor. Răspunderea membrilor comitetului creditorilor.

18 NOIEMBRIE 2016
9.00: Înregistrarea participanților
9.30-12.30: Analiza contabilă a solvabilității întreprinderii. Determinarea coeficienților suficienți mijloacelor bănești    
13.30 - 17.00: Analiza pe verticală privind rezultatele financiare. Calculul coeficientului surselor finanțării activelor. Analiza structurii surselor finanțării activelor.  

 

TEMELE ŞI PERIOADA DESFAŞURĂRII SEMINARELOR:


01-02 DECEMBRIE 2016  Adunarea creditorilor: convocarea, organizarea, contestarea hotărârilor acesteia. Evaluarea bunurilor, metode, rezultatele evaluării.

 

15-16 DECEMBRIE 2016 Valorificarea bunurilor grevate cu garanții. Particularități. Distribuirea produselor obținute în masa debitoare. Întocmirea tabelului de distribuire intermediară, rezervarea sumelor, stingerea creanțelor.

 

COSTUL PARTICIPARII LA SEMINAR 600 lei – pentru administratorii autorizati1000 lei – pentru alți doritori de a participa la seminar

LOCUL DESFĂȘURĂRII SEMINARULUI

Hotelul TURIST, sala de conferințe, mun. Chișinău, Bulevardul Grigore Vieru 9 CEREREA DE ÎNSCRIERE (se anexează)În cerere ve-ti indica denumirea seminarului la care doriți să participați, după care o ve-ți expedia pe adresa electronica moldinsolv@gmail. com până în data de   11 noiembrie 2016.

Menționăm că locurile sunt limitate, astfel lista de participare se va completa în ordinea încrierii și efectuării plății. În cazul în care lista se va completa, persoana care a achitat costul seminarului, în mod preferențial va fi inclus în lista pentru urmatorul seminar.

La cererea de înscriere se anexeaza dispoziția de transfer a taxei de înscriere

INFORMAȚII SUPLIMENTARE  Pot fi obținute la adresa electronica moldinsolv@gmail. com

Persoana de contact Angela Mîțu 

Tel. + 373 22 29 09 91 (secretariat) Fax. +373 22 29 09 91                                

RECHIZITE BANCARE

MD-2005, str. Ivan Zaikin, 60

mun. Chişinău, Republica Moldova

IDNO (codul fiscal):1016620005016

IBAN:MD35EX0000002251727978MD

Contul curent: 2251727978 în MLD

Codul bancar: EXMMMD22

Banca: BC”Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA   

 

 

 

Compartimente