ATENȚIE

 SEMINAR PRIVIND INSOLVABILITATEA

 PROGRAMA DESFASURĂRII SEMINARULUI DIN 17-18 NOIEMBRIE:

 
17 NOIEMBRIE 2016
9.00: Înregistrarea participanților

9.30-12.30: Considerații generale privind integrigatea - Ion Prutean (Centrul Național Anticorupție)                            

13.30 - 17.00: Creditorii și organele acestora. Împuternicirile comitetului creditorilor. Răspunderea membrilor comitetului creditorilor.

18 NOIEMBRIE 2016
9.00: Înregistrarea participanților
9.30-12.30: Analiza contabilă a solvabilității întreprinderii. Determinarea coeficienților suficienți mijloacelor bănești    
13.30 - 17.00: Analiza pe verticală privind rezultatele financiare. Calculul coeficientului surselor finanțării activelor. Analiza structurii surselor finanțării activelor.  

 

TEMELE ŞI PERIOADA DESFAŞURĂRII SEMINARELOR:


01-02 DECEMBRIE 2016  Adunarea creditorilor: convocarea, organizarea, contestarea hotărârilor acesteia. Evaluarea bunurilor, metode, rezultatele evaluării.

 

15-16 DECEMBRIE 2016 Valorificarea bunurilor grevate cu garanții. Particularități. Distribuirea produselor obținute în masa debitoare. Întocmirea tabelului de distribuire intermediară, rezervarea sumelor, stingerea creanțelor.

 

COSTUL PARTICIPARII LA SEMINAR 600 lei – pentru administratorii autorizati1000 lei – pentru alți doritori de a participa la seminar

LOCUL DESFĂȘURĂRII SEMINARULUI

Hotelul TURIST, sala de conferințe, mun. Chișinău, Bulevardul Grigore Vieru 9 CEREREA DE ÎNSCRIERE (se anexează)În cerere ve-ti indica denumirea seminarului la care doriți să participați, după care o ve-ți expedia pe adresa electronica moldinsolv@gmail. com până în data de   11 noiembrie 2016.

Menționăm că locurile sunt limitate, astfel lista de participare se va completa în ordinea încrierii și efectuării plății. În cazul în care lista se va completa, persoana care a achitat costul seminarului, în mod preferențial va fi inclus în lista pentru urmatorul seminar.

La cererea de înscriere se anexeaza dispoziția de transfer a taxei de înscriere

INFORMAȚII SUPLIMENTARE  Pot fi obținute la adresa electronica moldinsolv@gmail. com

Persoana de contact Angela Mîțu 

Tel. + 373 22 29 09 91 (secretariat) Fax. +373 22 29 09 91                                

RECHIZITE BANCARE

MD-2005, str. Ivan Zaikin, 60

mun. Chişinău, Republica Moldova

IDNO (codul fiscal):1016620005016

IBAN:MD35EX0000002251727978MD

Contul curent: 2251727978 în MLD

Codul bancar: EXMMMD22

Banca: BC”Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA   

 

 

 

 

În atenţia membrilor Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova anunţă convocarea Congresul ordinar al UAAM cu prezenţa obligatorie a membrilor pentru data de 12 noiembrie 2016 ora 12.00, în sala de şedinţe a Preturii s. Botanica, mun. Chişinău (mun. Chişinău, str. Teilor, 10), cu următoarea ordine de zi:

1)      Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)      Cu privire la Raportul membrilor Uniunii desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3)      Cu privire la Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4)      Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori;

5)      Cu privire la aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2017, a normelor cu  privire la calcularea și determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2017.

Membrii UAAM pot lua cunoştinţă cu materialele ordinii de zi, începînd cu data de 28 octombrie 2016 de la orele 16-00 pînă la 17-00 pe adresa: mun. Chişinău, bd. Moscova, 3/6 et. 2.

Pentru participare la Congres este necesar de prezentat legitimaţia de membru, iar în cazul transmiterii dreptului de vot - şi procura autentificată conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 12 noiembrie 2016, ora 12:30, cu numărul de participanţi prezenţi.

Informaţii suplimentare la tel.: 069959188, email: solomon.cirlan.violeta@gmail.com

 

 

 

Compartimente