Stimaţi Administratori Autorizaţi

 

Astăzi, data de 17 februarie 2016, am împlinit un an de la desfăşurarea primului Congres al Administratorilor Autorizaţi din Moldova prin care a fost instituită Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova şi investită funcţia de administrator autorizat.

Cu prilejul acestui eveniment marcant,  Consiliul UAAM prin decizia de azi a declarat ziua de 17 februarie – Ziua profesională a Administratorului Autorizat.

Cu această ocazie Consiliul  UAAM ţine să felicite toţi administratorii autorizaţi cu ziua profesională, adresează cele mai sincere felicitări şi frumoase urări de bine tuturor membrilor Uniunii. Vă dorim realizări profesionale, activitate fructuoasă, motivaţii pentru performanţă şi perfecţionare, verticalitate şi să trăiţi din plin satisfacţia performanţelor atinse. Ne dorim participări active la ridicarea pe o treaptă mai înaltă a standardelor profesionale aşa încît provocările legislative să ne găsească pe picior ferm şi just, iar prestaţia noastră să ne dea prilej de bucurie. 

 

Cu deosebită stimă şi consideraţie, 

Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

 

 

17 februarie 2016

COMISIA DE AUTORIZARE ȘI DISCIPLINĂ A ADMINISTRATORILOR AUTORIZAȚI

 

 

ANUNŢ

  16 decembrie 2015

 

Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați anunţă organizarea examenului de calificare în profesia de administrator autorizat (lista subiectelor pentru examen se anexează),  în condițiile art. 49 alin. (3) și (4) din Legea cu privire la administratorii autorizați, titularii certificatelor valabile de instruire profesională în vederea desfăşurării activităţii de administrator, care întrunesc condiţiile stabilite la art. 12, dar nu întrunesc condiţiile alin. (1) din prezentul articol, sînt autorizaţi să desfăşoare activitatea de administrator după promovarea examenului de calificare, fără a urma programul de formare profesională pentru admiterea în profesia de administrator conform prezentei legi, indiferent de domeniul în care au studii superioare. Titularii certificatelor de instruire profesională în vederea desfăşurării activităţii de administrator, care nu au obţinut calitatea de administrator în condiţiile alin. (1)–(3) în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sînt admişi în profesia de administrator în condiţiile generale stabilite de prezenta lege.

 

În vederea înscrierii la examen candidaţii vor depune următoarele acte:  

a)    cerere privind admiterea la examenul de calificare în profesie;

b)    curriculum vitae;

c)    copia diplomei de licenţă sau alte acte ce atestă existența studiilor superioare; 
d)    copia legalizată a actelor ce atestă o experiență profesională în domeniul drept, ştiinţe economice sau ştiinţe tehnice de cel puţin 3 ani;

e)    copia certificatului de instruire profesională;

f)    cazierul judiciar;
g)    copia legalizată a buletinului de identitate;

    

Actele de referinţă, urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei adresa:  mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 82, bir. 105,  pînă la 25 decembrie 2015.

Informaţiile relevante referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de calificare în profesia de administrator autorizat vor fi plasate pe pagina web a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, la rubrica „persoane autorizate”– „administratori autorizați”, directoriu „anunțuri”. 

 

 

 

Persoană de contact: secretarul Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați -  Dl Anatolii Garabadjiu

Telefon: – 0 22 201 486

 

Compartimente