Asociația Obștească Centrul Național de Instruire în Insolvență ”MOLDINSOLV”, (în continuare CNII ”MOLDINSOLV”), a fost înființată la data de 02 august 2016, fiind singurul centru de instruire din Republica Moldova, care pregatește practicieni în insolvență, și nu numai.

Vă aducem la cunoștință că acest instrument de dezvoltare a domeniului insolvabilității, a fost creat cu suportul și în colaborare cu Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova.

CNII ”MOLDINSOLV” și-a propus să asigure un cadru progresist în ceea ce privește dezvoltarea cunoașterii domeniului insolvabilității, prevenirii falimentului, atât pentru administratori autorizați, cât și pentru debitori, creditori și alte persoane interesate. Tindem să obținem acest rezultat prin:

 • asigurarea cadrului organizatoric necesar pregătirii inițiale practicienilor în insolvenţă stagiari, pregătirii continue a tuturor practicienilor în insolvenţă, îmbunătăţirii nivelului profesional al acestora şi respectării deontologiei şi disciplinei profesionale;
 • stabilirea formelor de pregătire la standarde de competenţă profesionale într-un sistem nediscriminatoriu de oportunităţi egale şi uniforme la nivel naţional;
 • realizarea de studii şi programe de politici profesionale pe probleme compatibile cu dezvoltarea profesiei de administrator autorizat;
 • contribuirea la armonizarea legislației interne prin realizarea de studii și programe de politici profesionale pe probleme compatibile cu formarea, dezvoltarea și perfecționarea profesiei de administrator autorizat, în plan intern/regional/internațional;
 • atragerea de fonduri interne/externe în vederea dezvoltării calității profesionale a administratorilor autorizați;
 • cooperare internă/internațională/regională în vederea dezvoltării unor parteneriate cu instituții sau organizații de reglementare și aplicare a procedurii insolvabilității și procedurilor de prevenire a ei;
 • contribuirea la uniformizarea practicii în domeniul insolvabilității prin crearea și promovarea de bune practici;
 • orice alte obiective care pot contribui la dezvoltarea calității sistemului de pregătire profesională a practicienilor în insolvență;
 • organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;
 • analiza problemelor de ordin socio-juridic cu care se confruntă societatea Republicii Moldova, care au impact nemijlocit asupra numeroaselor cauze de insolvabilitate;
 • editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice pentru participanții la procesul de insolvabilitate și toți cei interesați de acest domeniu juridico-economic;
 • acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative privind aria de activitate a Asociației;
 • elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei.

Ne-am propus să atingem rezultate înalte prin:

 • organizarea pregătirii şi formării profesionale iniţiale a practicienilor în insolvenţă stagiari la standarde de competenţă profesională stabilite de organele profesiei;
 • organizarea pregătirii şi formării profesionale continue a practicienilor în insolvență și administratorilor autorizați în conformitate cu normele stabilite în Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei;
 • elaborarea programele de studiu ale practicienilor în insolvenţă stagiari şi pentru perfecționarea continuă;
 • asigurarea cursanţilor a stagiile de practică în cadrul formelor de exercitare a profesiei ;
 • organizarea examenului de definitivat, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare aprobat de Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizați;
 • elaborarea și implementarea de proiecte/programe cu finanțare internă/externă în vederea formării, dezvoltării și perfecționării profesionale a practicienilor în insolvență;
 • realizarea de studii și programe de politici profesionale pe probleme compatibile cu formarea, dezvoltarea și perfecționarea profesiei de administrator autorizat, în plan intern/regional/internațional;
 • emiterea de avize consultative privind interpretarea și aplicarea legislației din domeniul insolvenței;
 • activități de editare şi multiplicare a publicaţiilor periodice pentru participanții la procesul de insolvabilitate și toți cei interesați de acest domeniu juridico-economic, etc.

Cunoaștem că domeniul insolvabilității în Republica Moldova în ultimii ani, cu eforturi comune a înregistrat progrese esențiale, care desigur trebuie promovate în continuare. Însă dacă e să trasăm o tranșă între țările de vest și țara noastră, la etapa actuală, nivelul de dezvoltare a domeniului se află mult prea departe.

Situația economico-financiară a Republicii Moldova nu este una tocmai favorabilă, țara se confruntă cu o depreciere severă a monedei locale în raport cu principalele valute internaționale, cu stagnarea la niveluri absolut înalte a deficitului comercial, creșterea ponderii deficitului comercial în PIB, și nu în ultimul rând cu o criza politică și identitară majoră.

Toți acești factori (și nu numai), generează o accentuare a șituațiilor financiare anevoioase, atât a întreprinderilor mici și mijlocii, cât și a celor mari, respectiv la aducerea acestora în prag de faliment.

Faptul că o companie se află în încapacitate de plată, și urmează lichidarea acesteia, astăzi nu prezintă o noutate. Dar ce efecte provoacă aceste lichidări în masă?

Unele dintre acestea considerăm a fi: redresarea economico-financiară, pierderea locurilor de muncă, neîncrederea cetățenilor în investirea capitalului propriu, lipsa stabilității financiare și comerciale, emigrarea și îmbătrânirea populației, și într-un final sărăcirea acesteia.

Observăm că neajutorarea și nesusținerea acestui aspect din cadrul societății, provoacă urmări grave.

Pe lângă faptul că statul nu oferă o mare posibilitate de redresarea a activității economice a comerciantului, considerăm că acesta nu dispune nici de cunoștințele necesare care ar genera o stabilizare și o configurare a acțivității pe care o desfășoară.

Mulți administratori, fondatori a societăților comerciale nu au absolvit o facultate de management sau economie, aceștia pun în aplicare concepțiile lor subiective, astfel ducând întreprinderea în insolvabilitate.

Câte societăți comerciale din țară își restructurează activitatea și activează în continuare pe piață?

Cu părere de rău, aceste cazuri sunt mult mai rar întâlnite în comparație cu cele care urmează procedura falimentului.